Stadgar och verksamhetsberättelser

SMC Södermanlands stadgar antas vid SMC Södermanlands årsmöte dit alla medlemmar är välkomna.

 SMC Södermanlands distriktsstadgar 

Stadgarna antogs i sin helhet vid extra årsmöte den 19 augusti 2018 och uppdaterades senast vid årsmötet den 15 februari 2020. 

 

Verksamhetsberättelser

Verksamhetsåret 2020

Verksamhetsåret 2021

Verksamhetsåret 2022

Verksamhetsåret 2023