Styrelsen

Här hittar du kontaktuppgifter till styrelsen.

Cecilia von Hausswolff

Ordförande

ordforande  smcsodermanland.se

cecilia.von.hausswolff smcsodermanland.se

Tel: 070-752 29 79

 

 

 

 

Robin Ludvigsson  

Ledamot & Vice ordförande

vice.ordforande  smcsodermanland.se

robin.ludvigsson smcsodermanland.se

   

Andrea Hudatzky

Ledamot & Sekreterare &  Distriktsinformatör

sekreterare  smcsodermanland.se

andrea.hudatzkysmcsodermanland.se

 

   
 

Anna Runasrdotter 

Ledamot & Vice sekreterare

sekreterare  smcsodermanland.se

anna.runasrdotter smcsodermanland.se

   

Björn Denkvist

Ledamot & Kassör

kassor smcsodermanland.se

bjorn.denkvist  smcsodermanland.se

   
 

Gunnar Friskopp

Ledamot

gunnar.friskopp  smcsodermanland.se

   
Tomas Eriksson

Tomas Eriksson 

 Ledamot

tomas.erikssonsmcsodermanland.se

   

Wallentin Berggren

Suppleant

wallentin.berggren  smcsodermanland.se

   
 

Erik Nilsson

Suppleant

erik.nilssonsmcsodermanland.se

 

 


 

Björn Koefoed

Suppleant

bjorn.koefoed smcsodermanland.se

 

 

Kim Seppälä 

Suppleant

kim.seppala  smcsodermanland.se

   

Katarina Theander

Suppleant

katharina.theander  smcsodermanland.se

 

 

 

 

Linus Andersson

Suppleant & Webmaster

webmaster  smcsodermanland.se

linus.andersson smcsodermanland.se

 

 

 

   
 

Anton Sikström 

Revisor

revisorer  smcsodermanland.se

 

   

 

Jerry von Hausswolff

MCT Asfalt

mct  smcsodermanland.se 

jerry.hausswolff smcsodermanland.se

 

   
 

Lars Johansson

MCT Grus

lars.johansson smcsodermanland.se

   

 

Robert Hermansson

Valberedare

valberedning  smcsodermanland.se

robert.hermansson  smcsodermanland.se

   
Maria Nyström

Maria Nyström

Valberedare

valberedning  smcsodermanland.se

maria.nystrom  smcsodermanland.se