SMC Södermanlands Styrelse

Här hittar du kontaktuppgifter till styrelsen.

 

Cecilia von Hausswolff

Ordförande

ordforande@smcsodermanland.se

cecilia.von.hausswolff@smcsodermanland.se

Tel: 070-752 29 79

 
 

Robin Ludvigsson  

Vice ordförande

vice.ordforande@smcsodermanland.se

Ledamot

robin.ludvigsson@smcsodermanland.se

   

Andrea Hudatzky

Ledamot

andrea.hudatzky@smcsodermanland.se

Sekreterare

sekreterare@smcsodermanland.se
   
 

Anna Runarsdotter 

Ledamot

anna.runarsdotter@smcsodermanland.se

Vice sekreterare

sekreterare@smcsodermanland.se

   

Björn Denkvist

Ledamot

bjorn.denkvist@smcsodermanland.se

Kassör

kassor@smcsodermanland.se

 

   

Erik Nilsson

Ledamot

erik.nilsson@smcsodermanland.se

 

   
Tomas Eriksson

Tomas Eriksson

Ledamot

tomas.eriksson@smcsodermanland.se

Touringansvarig

Vägspanare

   

Wallentin Berggren

Suppleant

wallentin.berggren@smcsodermanland.se

 

 

   
 

Katarina Theander

Suppleant

katharina.theander@smcsodermanland.se

 

 

   

Jonny Mattsson

Suppleant

jonny.mattsson@smcsodermanland.se

Webmaster

webmaster@smcsodermanland.se
   

Jerry von Hausswolff

Suppleant

jerry.hausswolff@smcsodermanland.se

KUA Asfalt och Grus

mct@smcsodermanland.se

   
 

Anton Sikström

Revisor

revisorer@smcsodermanland.se

   
 

Björn Koefoed 

Revisor

revisorer@smcsodermanland.se

   

Robert Hermansson

Valberedare

valberedning@smcsodermanland.se

robert.hermansson@smcsodermanland.se

   
Maria Nyström

Maria Nyström

Valberedare

valberedning@smcsodermanland.se

maria.nystrom@smcsodermanland.se