Styrelsen

Här hittar du kontaktuppgifter till styrelsen.

På grund av spamrisk så kan du inte klicka på våra mailadresser utan du får kopiera dem eller skriva av.  

Ordförande

Cecilia von Hausswolff

Ordförande/Distriktsinformatör

ordforande  smcsodermanland.se

cecilia.hausswolff smcsodermanland.se

Tel: 070-752 29 79

 

 

 

 

Robin Ludvigsson  

Ledamot/Vice ordförande

vice.ordforande  smcsodermanland.se

robin.ludvigsson smcsodermanland.se

   
   
   
 

Anna Runasrdotter 

 Ledamot/Sekreterare

sekreterare  smcsodermanland.se

anna.runasrdotter smcsodermanland.se

   
 

Björn Koefoed

 Suppleant/Vice sekreterare

bjorn.koefoed smcsodermanland.se

   
Tomas Eriksson

Tomas Eriksson 

 Ledamot

tomas.erikssonsmcsodermanland.se

   
 

Jerry von Hausswolff

MCT Asfalt

mct  smcsodermanland.se 

jerry.hausswolff smcsodermanland.se

   
 

Erik Nilsson

Suppleant & MCT Grus

erik.nilssonsmcsodermanland.se

 

 

 

Andrea Hudatzky

Ledamot

andrea.hudatzkysmcsodermanland.se

 

 

Kim Seppälä 

Suppleant

kim.seppala  smcsodermanland.se

   
Linus

Linus Andersson

Suppleant & Webmaster

webmaster  smcsodermanland.se

linus.andersson smcsodermanland.se

 

 

 

   
 

Anton Sikström 

Revisor

revisorer  smcsodermanland.se

 

   

Björn Denkvist

Kassör

kassor smcsodermanland.se

bjorn.denkvist  smcsodermanland.se

 

 

   

 

Christian Runsten

Valberedare

valberedning  smcsodermanland.se

christian.runsten  smcsodermanland.se

   
Maria Nyström

Maria Nyström

Valberedare

valberedning  smcsodermanland.se

maria.nystrom  smcsodermanland.se