Vad gör SMC

En organisation som bevakar dina intressen

SMC arbetar för att svenska motorcyklister ska ha rimliga och rättvisa regler. Varje gång ett beslut fattas i något som rör motorcyklism har SMC på något sätt uttalat sig i frågan. Genom ditt medlemskap i SMC är du med i FEMA med kontor i Bryssel. SMC arbetar därmed både nationellt och internationellt i mängder av MC-politiska frågor.

SMC drivs av medlemsavgifter. Ditt medlemskap har stor betydelse!

SMC arrangerar även fortbildning för motorcyklister i hela landet under sommarhalvåret under ledning av våra egna MC-instruktörer. SMC satsar på fortbildning eftersom vi vet att de flesta motorcyklister behöver förbättra sin körteknik och öka sin riskmedvetenhet för att överleva i trafiken. SMC erbjuder grus- grund- och avancerade kurser.

Mer om SMC:s medlemsförmåner.

Mer om SMC:s organisation.