Vill du bli instruktör hos SMC?

SMC har alltid ett behov av nya Instruktörer för att fylla leden bl.a på grund av det ökade kursutbudet och att instruktörer faller ifrån.

SMC söker ett brett spektra av instruktörer med många olika personligheter och bakgrund. Det vanligaste sättet att värva nya instruktörer är att befintliga instruktörer tillfrågar en deltagare som de bedömer ha förutsättningarna att klara examinationskraven beskrivna nedan.

Har du några av följande egenskaper?

 • Ödmjuk?
 • Överinlärd?
 • Gått några av de kurser vi erbjuder?
 • Har en helhetssyn på hojkörning?
 • Flexibel och anpassningsbar?
 • Engagerad och Inspirerande?
 • Tillräckligt bra på att köra MC?
 • God människokännare?
 • Pedagogisk?
 • Kommunikativ?
 • God kamrat?

Hur blir man instruktörsaspirant?
Grundkraven är att du deltagit i den stegutbildning som vi erbjuder inom SMC School samt prickar in på flertalet av ovan egenskaper. I detta första steg står instruktörsaspiranten själv för kostnaderna.

Nästa steg är att som observatör få följa en instruktör för att testa sin förmåga som instruktör. Om det bedöms att aspiranten har förutsättningar att bli en bra instruktör, tas aspiranten in på intervju och vidare till vår aspirantutbildning.

När intervjun är godkänd och båda parter är överens följer fortsatt praktik på våra övningsplatser och kurser samt både teoretiska och praktiska utbildningar.

När aspiranten samlat på sig våra obligatoriska utbildningar, tillräckligt med kunskap på våra kurser som aspirant och att internutbildningsgruppen bedömmer aspiranten redo, skickas aspiranten på examination. Examinationen består av både teoretiska och praktiska prov. Detta för att uppfylla kraven som organisationen tagit fram.

Examinationskrav

För att bli godkänd som instruktör skall instruktörsaspiranten visa prov på att;

 • ha goda teoretiska kunskaper och körteknik samt ha en god
  uppfattning om sin egen körning och kan motivera varför de hanterar sin motorcykel som de gör.
 • kunna instruera deltagarna på övningsområdet i hastigheter som normalt
  förekommer på SMC:s kurser
 • ha god självkännedom, riskmedvetenhet och attityd
 • ha nödvändiga kunskaper inom ledarskap och pedagogik för att kunna
  leda och hålla i teorigenomgångar med deltagargrupper
 • ha förmåga att se vad deltagaren bör förändra för att förbättra sin teknik
 • ha läst och ha god förståelse för Råd & Riktlinjer v.3
 • ha förståelse för att alla SMC:s instruktörer också har förpliktelse att skapa riskmedvetenhet och självinsikt på de forum på Internet där motorcyklisterna finns.

Är du intresserad och/eller vill ha mer information så skicka ett mejl till aspirantgruppen@smcskane.org så tar vi kontakt med dig.

Foto: Jan-Erik Jeppsson