Flaggvakt

Flaggvakt och Funktionär

När vi arrangerar kurser behöver vi ett antal flaggvakter/funktionärer för att ha en god säkerhet under körningen. Vi bemannar varje postering med minst 1 person.

Vilka grundkunskaper krävs?
Vi kräver inga direkta förkunskaper för att vara flaggvakt under våra körningar. Det är naturligtvis en fördel om du själv kör MC för att kunna följa deltagarna på bästa sätt. Den utbildning och information du behöver för att klara din uppgift får du på plats den dagen du skall vara flaggvakt. Den utrustning du använder är flaggor (gul och röd) och kommunikationsradio. Depåchefen, som är ansvarig för säkerheten under dagen, informerar/utbildar och tilldelar dig din ”plats” innan ni släpps ut till tornen. Har du lite eller ingen erfarenhet av att agera funktionär så försöker vi att placera dig i en postering tillsammans med en erfaren flaggvakt.

När skall jag vara på plats?
Du bör vara på plats kl 08.10 så att vi kan börja med flaggvaktsmötet kl 08.20 vid restaurangen.(Körningen på banan börjar kl 9.00 och avslutas kl 16.00)

Vad behöver jag ta med mig?
Du behöver inte ta med dig något speciellt men regnkläder/paraply kan vara bra då inga posteringar är under tak. Observera att regnkläder/paraply inte får vara röda eller gula. Lite att äta kanske kan vara bra då det är en bit till kiosken från vissa posteringar och det är en dag som kräver din fulla koncentration.

Övrigt

Du kommer att ersättas för din insats och blir bjuden på lunch under dagen.

Är det så att du känner dig sugen och vill hjälpa oss som flaggvakt kontaktar du oss på följande mail: flaggvakt-bkk@smcskane.org