Styrelsen i SMC Skåne

Följande personer sitter med i Styrelsen eller har ett uppdrag av SMC Skåne.

 

Ordförande
Ingrid Salmon Norén 
ordforande@smcskane.org

 
Ordförande SMC Skåne
Vice ordförande

viceordforande@smcskane.org
 

Kassör
Extern tjänst
kassoren@smcskane.org

 

Sekreterare
Rolf Malmberg
sekreterare@smcskane.org

Rolf

Informatör / Webmaster
Stefan Gangefors

informator@smcskane.org

webmaster@smcskane.org

 

Stefan

Ledamot
Bo-Göran Hansen

Ansvarig - Vägspanarna
vagspanare@smcskane.org

Ledamot SMC Skåne

Ledamot
Ann-Sophie Hansson

Styrelseledamot SMC Skåne

Ledamot
Sven Liljekvist

 

 

Suppleant / Rabattansvarig
Janeth Olsson

rabatter@smcskane.org

Suppleant
Jonna Green


Jonna Green
Suppleant
Roxana Rafalia

Roxana Rafalia

Suppleant
Angelina Rundqvist

Styrelsesuppleant SMC Skåne

Suppleant
Marina Ghidini

Marina Ghidini

Suppleant
Ingvar Stark

Ingvar Stark

Suppleant
Bengt "Rost" Ohlsson

Bengt Olsson

Valberedningen

Valberedningen har till uppgift att
hitta personer som vill/kan sitta
med i SMC Skånes styrelse.

Har du något förslag eller kanske
du är intresserad av att sitta med?
Skicka ett mail till
valberedningen@smcskane.org

Maria Hammar

Valberedning

Janeth Olsson

Revisorer

Det är revisorerna som håller ett
vakande öga på styrelsen och ser
till att allt går rätt till.


Per-Göran Eriksson
Per-Göran Eriksson

Ansvarig för Schoolverksamhet

Ola Barthel (knix, avrostning)
Rickard Rafstedt (bkk)
Rolf Malmberg (sport)
Roos Dommisse (grus)

 


0705- 33 51 05