Styrelsen i SMC Skåne

Följande personer sitter med i Styrelsen eller har ett uppdrag av SMC Skåne.

 

Ordförande
Ingrid Salmon Norén 
ordforande@smcskane.org

 
Ordförande SMC Skåne
Vice ordförande
Mia Persson
viceordforande@smcskane.org
Mia Persson

Kassör
Extern tjänst
kassoren@smcskane.org

 

Sekreterare
Rolf Malmberg
sekreterare@smcskane.org

Rolf Malmberg

Informatör/Webmaster
Stefan Gangefors

informator@smcskane.org

webmaster@smcskane.org

 

Informatör SMC Skåne

Ledamot
Bo-Göran Hansen

Ansvarig - Vägspanarna
vagspanare@smcskane.org

Ledamot SMC Skåne

Ledamot
Ann-Sophie Hansson

Styrelseledamot SMC Skåne

Suppleant + extra valberedare
Janeth Olsson

Ansvarig - Rabatter
rabatter@smcskane.org

Suppleant
Jonas Wramborg


Styrelseledamot SMC Skåne

Suppleant
Mikale Sjunnesson

Suppleant
Angelina Nilsson

Styrelsesuppleant SMC Skåne

Suppleant
Nadja Dolgova

Styrelsesuppleant

Suppleant
Patrik Bellborn

 

Styrelsesuppleant SMC Skåne

Ansvarig för Schoolverksamhet

Ola Barthel (knix, avrostning)
Rickard Rafstedt (bkk)
Rolf Malmberg (sport)
Roos Dommisse (grus)

 

 

Valberedningen

Valberedningen har till uppgift att hitta personer som vill/kan sitta med i SMC Skånes styrelse.

Har du något förslag eller kanske du är intresserad av att sitta med? Skicka ett mail till valberedningen@smcskane.org

Ansvarig for TOG/Valberedning
Bengt "Rost" Ohlsson

Bengt

Valberedning
Maria Hammar

Valberedning

 

Revisorer

 

Det är revisorerna som håller ett vakande öga på styrelsen och ser till att allt går rätt till.


Per-Göran Eriksson
Per-Göran Eriksson

Peter Svensson


0705- 33 51 05