Årsmöten och verksamhetsberättelser

Här hittar du protokoll från våra årsmöten, konstituerande möten samt distriktsårsmöteshandlingarna inkl verksamhetsberättelserna.

Årsmötesprotokoll

Årsmötesprotokoll 2024
Årsmötesprotokoll 2023
Årsmötesprotokoll 2022
Årsmötesprotokoll 2021
Årsmötesprotokoll 2020
Årsmötesprotokoll 2019
Årsmötesprotokoll 2018
Årsmötesprotokoll 2017
Årsmötesprotokoll 2016 - inget årsmöte pga vi ändrade verksamhetsår till kalenderår.
Årsmötesprotokoll 2015

Årsmötesprotokoll 2014
Årsmötesprotokoll 2013
Årsmötesprotokoll 2012
Årsmötesprotokoll 2011 
Årsmötesprotokoll 2010
Årsmötesprotokoll 2009
Årsmötesprotokoll 2008
Årsmötesprotokoll 2007
Årsmötesprotokoll 2006
Årsmötesprotokoll 2005
Årsmötesprotokoll 2004
Årsmötesprotokoll 2003

Konstituerande mötesprotokoll

Konstituerande möte 2024
Konstituerande möte 2023
Konstituerande möte 2022 (1)
Konstituerande möte 2022 (2)
Konstituerande möte 2021
Konstituerande möte 2020
Konstituerande möte 2019
Konstituerande möte 2018
Konstituerande möte 2017
Konstituerande möte 2016 - inget årsmöte pga vi ändrade verksamhetsår till kalenderår.
Konstituerande möte 2015
Konstituerande möte 2014
Konstituerande möte 2013
Konstituerande möte 2012
Konstituerande möte 2011  
Konstituerande möte 2010
Konstituerande möte 2009
Konstituerande möte 2008
Konstituerande möte 2007
Konstituerande möte 2006
Konstituerande möte 2005

Distriktsårsmöteshandlingar inkl verksamhetsberättelse

Distriktsårsmöteshandlingar 2024
Distriktsårsmöteshandlingar 2023
Distriktsårsmöteshandlingar 2022
Distriktsårsmöteshandlingar 2021
Distriktsårsmöteshandlingar 2020
Distriktsårsmöteshandlingar 2019
Distriktsårsmöteshandlingar 2018
Distriktsårsmöteshandlingar 2017
Distriktsårsmöteshandlingar 2016 - inget årsmöte pga vi ändrade verksamhetsår till kalenderår.
Distriktsårsmöteshandlingar 2015
Distriktsårsmöteshandlingar 2014
Distriktsårsmöteshandlingar 2013
Distriktsårsmöteshandlingar 2012
Distriktsårsmöteshandlingar 2011
Distriktsårsmöteshandlingar 2010
Distriktsårsmöteshandlingar 2009
Distriktsårsmöteshandlingar 2008
Distriktsårsmöteshandlingar 2007
Distriktsårsmöteshandlingar 2006
Distriktsårsmöteshandlingar 2005