Skicka in motioner till årsmötet 2023

2023-01-19

Motioner till årsmötet behöver komma sekreteraren tillhanda före 1 februari för att styrelsen ska hinna behandla dem innan årsmötet den 5e mars.
Skicka in din motion till sekreterare@smcskane.org

Mer information om SMC Skånes årsmöte kommer inom kort.