SMC Skånes styrelse 2022

2022-03-24

Nya styrelsen på plats.

På årsmötet valdes nya styrelsemedlemmar in. Första möte är avklarat och vi tar nya tag i vårt arbete för SMC Skånes medlemmar.

Vill du se de nya medlemmarna så finns de här.