Grundkurs 2021

GK - Grundkurs

På grund av det rådande läget i Sverige med Covid 19, så har SMC Gävleborg beslutat att vi inte arrangerar någon grundkurs i år.