070820 Rörberg

Alla bilder tagna av Emo Olsson om ej annat anges.