100616 Bikermässa Enånger kyrka

Några bilder från mc-gudstjänsten i Enånger kyrka.
Foto: Ulf Hansson