Blanketter och dokument

Här finns dokument att ladda ner...

Stadgar

Utläggsredovisning för digital signering
Ladda ner ovanstående PDF, öppna PDF:en i  Adobe Acrobat Reader (fri version) och fyll i de interaktiva fälten och signera dokumentet. Skicka sedan in den till kassören. Denna version fungerar inte så bra på en smartphone.

Utläggsredovisning för utskrift
Ladda ner och skriv ut ovanstående PDF, fyll i fälten och skriv under. Skicka sedan in den till kassören.