Sommarens beläggningsarbeten i Värmland

2021-05-26

Maj - september kommer ett stort antal beläggningsarbeten att genomföras i Värmland. SMC berättar var och när vägarbetena pågår i vårt distrikt. Trafikverket tipsar också om vilka vägar du bör undvika och när medan entreprenören genomför infräsning och sedan asfalterar.

Maj - september kommer ett stort antal beläggningsarbeten att genomföras i Värmland. SMC Värmland berättar var och när vägarbetena pågår i vårt distrikt. Trafikverket tipsar också om vilka vägar du bör undvika och när medan entreprenören genomför infräsning och sedan asfalterar.

SMC Värmland har talat med beläggningsansvarig i länet, Victor Ivansson. På några vägar görs s k infräsning innan asfaltering. Dessa vägar bör du undvika helt under tiden arbetet pågår. 

Ett stort antal vägar kommer att få en ytbehandling - läs mer om hur den går till till höger. SMC rekommenderar dig som kör MC att vänta med att köra där tills allt grus är bortsopat.  Observera att tiderna kan ändras beroende på väder och vind. 

Infräsning och asfaltering

På dessa vägar genomförs större ingrepp som gör det mycket besvärligt att köra MC innan vägen asfalterats. Undvik att köra där då arbetet pågår.

Väg 533 Gunnerud-Ekenäs
5,8 km. Arbete pågår, farbar om några veckor då asfaltering gjorts.

Väg 593 Ödebyn-Hallanda
2,7 km. Arbete pågår, farbar om några veckor då asfaltering gjorts.

Väg 645 Stömne
1,8 km. Arbete pågår, farbar om några veckor då asfaltering gjorts.

Väg 694 Gustavsberg-St Bårum
6 km, genomförs i september. 

Väg 742 Alsters kyrka-Annelund
2,5 km. Genomförs i september

Väg 743 Forsnäs-Annelund
2,2 km, genomförs i september

Väg 849 Oforsen-Liljendal
7,3 km, genomförs v 24-28

Väg 888 Forsnäs-Timbonäs
11 km, genomförs v 24-28

Tankbeläggningar

Väg 586 Nybble-Ed
5,5 km, genomförs v 23 -28.

Väg 586 Hult-Järsberg
11 km, genomförs v 23-28

Väg 586 Ed-Hult
9,4 km, genomförs v 23-28

Väg 62 Höljes-Långflon
25,8 km, genomförs v 23-28

Väg 62 Olsäter-Ransäter
5 km, genomförs v 23-28

Väg 62 Berga- S Ekshärad
6,7 km, genomförs v 23-28

Väg 763 Dalbotorp-Tullen
4,6 km, genomförs v 23-28

Väg 802 Askersby-Sunne
5,6 km, genomförs v 23-28

Väg 888 Sunne-Gettjärn
10 km, genomförs v 23-28

Väg 908 N Ingmår-Lysvik
17,2 km, genomförs v 23-28

Väg 947, Röjdefors-Norge
5,8 km, genomförs v 23-28

Väg 954, Kindsjön-Bograngen
7,4 km, genomförs v 23-28

Vad är infräsning? PEAB berättar. 
Infräsning är en teknik som kan återskapa ett bärlager genom att man blandar in nytt stenmaterial på plats i den gamla överbyggnaden. Infräsningstekniken kan användas på lågtrafikerade och enskilda vägar. Efter provtagning av det gamla bärlagret kan man bestämma fräsdjup och mängden makadam som behöver tillföras. Rätt mängd makadam läggs sedan ut separat och sammanfräses med det gamla bärlagret.

 

Vad är en tankbeläggning enligt Trafikverket?
Tankbeläggningar är en beläggningstyp som innebär att stenmaterial och bindemedel sprids ut på vägen var för sig, utan att ha blandats ihop innan. Det finns två vanliga varianter som används: ytbehandling och indränkt makadam. I Gävleborgs län är det alltså ytbehandling som kommer att genomföras på ett antal vägar i sommar.

SMC rekommenderar motorcyklister att undvika att köra på vägar medan någon form av tankbeläggning/ytehandling pågår och vänta tills allt grus är bortsopat. 

Ytbehandling
Vid en ytbehandling sprider man ut bindemedel över vägen. Sedan sprider man ut stenmaterial som täcker bindemedlet och slutligen vältar man ytan för att stenarna ska fastna och hamna rätt. De stenar som inte fastnat sopas senare bort.  Det är viktigt att ha rätt mängd bindemedel och grus för att inte skapa blödningar. Entreprenören ska sopa tills allt grus är borta. Ibland sänks hastigheten under tiden. Tyvärr betyder ytbehandling ökad risk för stenskott och att man kör omkull i gruset. När allt grus är borta är vägen relativt ojämn och kan ha skrovlig yta. Efter en tid försvinner detta. 

Indränkt makadam
När man använder beläggningen indränkt makadam läggs först ett tjockt lager av grov makadam. Sedan sprider man ut bindemedel som tränger ner i den övre delen av makadamlagret för att täta ytan och binda ihop stenarna. Därefter sprids ett tätande lager av stenmaterial och bindemedel. Liksom för ytbehandling är det viktigt att man sprider ut rätt mängd bindemedel och stenmaterial för att inte få problem med blödningar eller stenskott. Denna metod används främst på det mindre lågtrafikerade vägnätet. 

Så här kan en väg se ut i samband med infräsning,. Väg 331.

Exempel på hur en väg kan se ut vid tankbeläggning. Väg 45 Mora-Malund