Poker Run 2023

2023-05-30

I lördags kördes årets Poker Run i länet. Ett lyckat evenemang som resulterade i 193 sålda startkort och 8490kr skänkta till UN Women.
SMC vill rikta ett stort tack till arrangörerna för ett stabilt och väl genomfört evenemang.