Styrelsen SMC Kronoberg

Gemensam adress

info

Ordförande

Björn Jacobsson, Dädesjö

Ledamot, vice ordförande, MCT

Kaj Viljakainen, Ljungby

kaj@smckronoberg.se

mct@smckronoberg.se

Ledamot, sekreterare

Gunilla Helge, Växjö

sekreterare

Ledamot, kassör

Carlos Moreno

kassör

Ledamot

Majvor Löfgren, Växjö

majvor@smckronoberg.se

kronobajken@smckronoberg.se

 

 

 

 

 
.-Ledamot, Länsinfo, Webbmaster

Niels Lemmens, Braås

informator@smckronoberg.se

webbmaster@smckronoberg.se

 

 

 

 

Supleant

Kay-Uwe Neumann, Växjö

 

 

 

Ledamot / KUA

Petter Hammarbäck, Växjö

petter@smckronoberg.se 

 

Fredrik Oskarsson, Växjö

Revisor

 

Revisor