Styrelsen SMC Kronoberg

Gemensam adress

info

Ordförande

Björn Jacobsson, Dädesjö

Ledamot, vice ordförande, MCT

Kaj Viljakainen, Ljungby

kaj@smckronoberg.se

mct@smckronoberg.se

Ledamot, sekreterare

Gunilla Helge, Växjö

sekreterare

Ledamot, kassör

Carlos Moreno

kassör

Ledamot

Majvor Löfgren, Växjö

majvor@smckronoberg.se

kronobajken@smckronoberg.se

 

 

 

 
Ledamot, Länsinfo, Webbmaster

Johanna Johnsson, Ljungby

Informator@smckronoberg.se

Webbmaster@smckronoberg.se

 

 

 

Suppleant

Peter Görtz, Linneryd

peter@smckronoberg.se

 

Ledamot

Petter Hammarbäck, Växjö

petter@smckronoberg.se 

Suppleant, Vägspanare

Jan Karlsson, Linneryd

Revisor

Göran Andersson, Hjortsberga

Revisor

Roger Hultenius, Kosta

Revisorssuppleant

Göran Andersson