Längre lastbilar på det svenska vägnätet från den 1 december 2023

2023-10-06

Från och med den 1 december 2023 införs möjligheten på vissa utpekade vägar att föra lastbilar som är upp till 34,5 meter långa.

Synligheten är en avgörande säkerhetsaspekt i trafiken för motorcyklister och andra oskyddade trafikanter. Redan med dagens kombinationer med 25,25-meterslängd kan det från förarplatsen vara svårt att via en konvex spegel ha full uppsikt över alla ytor kring lastbilen. Denna utformning av lastbilen begränsar möjligheten för föraren att se en eventuell tvåhjuling. Förlängningen med nästan 10 meter minskar sikten och ökar risken för den döda vinkeln. Det innebär att motorcyklister kan hamna utanför lastbilsförarens synfält, särskilt om de befinner sig bredvid lastbilen.

Lastbilarnas längd påverkar förutsättningarna för omkörning. Det är nästan 6 bilar som samtidigt kan köra om en 34,5 meter lång lastbil då de tillsammans har nästan motsvarande längd som lastbilsekipaget. Det tar tid samt att möjligheten att flera fordon kör om lastbilen samtidigt kan leda till olika interaktioner. Även högre hastighetsvariationer för fordonen kan medföra större risk för olyckor. Den väsentliga skillnaden ligger i att trafikanter är ovana vid att köra om ett så långt fordon och kan ha svårigheter att bedöma den nödvändiga tiden och distansen för en omkörning vilket kan ske vid slutet av en omkörningssträcka vid en 2 + 1-väg och därmed utgöra en stor risk för trafiksäkerheten.

Läs mer på SMC webben, klicka här!