Organisationen

Vem sitter i styrelsen? Vad har hänt på styrelsemöten?