HLR- och första hjälpenutbildning

2022-06-30

SMC Örebro län bjuder in till HLR- och första hjälpenutbildning. Utbildningens innehåll kommer vara riktat mot oss motorcyklister och är öppen för alla SMC-medlemmar.
Kostnad för utbildningen är 50 kr per person.

Utbildningen hålls söndagen den 14/8 klockan 10-14 på Idrottens Hus i Örebro, Karlsgatan 28.

Vi lär oss första hjälpen enligt L-ABC konceptet och kommer även öva på att ta av mc-hjälm på skadad person. Ta gärna med din egen mc-hjälm.

Det vi kommer beröra under utbildningen är:

- Livsfarligt läge
- Medvetandekontroll
- Öppen luftväg
- Andningskontroll
- Stabilt sidoläge
- Stoppa stor/liten blödning
- Cirkulationssvikt
- Luftvägsstopp
- HLR
- Hjälmavtagning
- Fingerad mc-olycka

Länk för anmälan kommer publiceras här inom kort. Begränsat antal platser.