Tidigare Protokoll

Här publicerar SMC Kalmar protokoll från styrelsemöten. Om någon vill ha en kopia före 2015-11-09, kontakta då sekreteraren.

2016

Protokoll fört vid styrelsemöte 20160919

Protokoll fört vid styrelsemöte 20160808

Protokoll fört vid styrelsemöte 20160613

Protokoll fört vid styrelsemöte 20160411

Protokoll fört vid styrelsemöte 20160314

Protokoll fört vid styrelsemöte 20160215

Protokoll fört vid styrelsemöte 20160108

2015

Protokoll fört vid styrelsemöte 20151109