Konvoj en sommarplåga?

2017-06-28

SMC fick ett mail med rubriken - Konvojer en sommarplåga. Det kom från en SMC-medlem som själv kör motorcykel men som allt oftare upplever att stora grupper på MC blockerar vägarna och gör det omöjligt att köra förbi, köra av och på motorvägar och liknande. SMC uppmanar motorcyklister som kör i grupp att inte hindra fordon som vill passera. Håll avstånd så att fordon kan köra förbi och svänga in framför dig. Det minskar irritationen hos våra medtrafikanter och minskar risken att de gör misstag i trafiken som kan leda till olyckor.