Ansvarsområden

Vem gör vad I SMC Jönköpings län

MCT

Utbildning: Jan Karlsson


___________________________________________________

Valberedning


Peter Nydahl - sammankallande

Pernilla Freij

______________________________________________________________________

Webmaster


Dennis McCrady - hemsidan

Ina Näsmark -  Sociala medier

___________________________________________________

DR(Distriktsredaktör)

Stefan Jönsson
___________________________________________________________

DI/PR (Distriktsinformatör/Publik Relations)

Elisabeth Wiberg: Informatör kontakt SMC Riks

___________________________________________________________

 VÄGSPANARE

Mikael Hultberg