Visning av farthinder Actibump

2015-04-27
SMC Uppsala har varit på visning av de nya farthindren Actibump på Dag Hammarskölds väg.


Tillverkaren Edeva från Linköping hade bjudit in intresserade och SMC var först av alla.
Vi har ju tidigare visat intresse för farthindren och gjort skrivelse till Kommunen med frågor om funktionen. 

Karin Wiklund och David Eskilsson från Edeva berättade om tidigare erfarenheter från Linköping och andra platser där Actibump installerats och vilken effekt de haft på antalet fortkörare. På Öresundsbron tex har antalet fortkörare minskat från 16000 till under 1000. 

Tillsammans kunde vi se hur den täta morgontrafiken passerade in på 30km-området, över farthindren och vidare förbi Kunskapsskolan. För det mesta höll fordonen tillåten hastighet och stålplattan låg plan med gatan.
Men några gånger fick vi se plattan falla ner, när fordonen kört för fort in i mätområdet. Jämfört med anläggningen i Linköping, är det drygt 3 gånger fler fordon/dygn över farthindren i Uppsala.

Vi kunde testköra över stålplattan med mc, både i tillåten och otillåten hastighet. I torrt väglag och tillåten hastighet är det förstås inga problem. Men över tillåten hastighet blir det ett obehagligt gupp. 
Vi provade att bromsa på stålplattan (utan ABS) och det var, (enligt föraren) en obehaglig upplevelse. Han skulle inte vilja bromsa på samma sätt på blött underlag med stor risk för omkullåkning.

SMC har givetvis inget generellt emot fartdämpande åtgärder. De synpunkter vi haft (och fortfarande har)  gäller om den nedfällda stålplattan skulle försämra stabiliteten på tex en passerande mc och den låga friktionen på stålplattan.

SMC kommer att framföra synpunkter till Uppsala Kommun att man förser stålplattorna med friktionshöjande yta.


Med på visningen (och testförare) David Lagerström och Mathias Arvidsson

Text & Foto: Roger Söderbom