Välkommen till SMC Stockholm

SMC Stockholm arbetar bland annat genom vår kurs- och klubbverksamhet,  ständigt för att förbättra förutsättningarna för att alla Stockholms Motorcyklister skall kunna njuta av sin hobby oavsett vilken sorts motorcykel man kör.

SMC medlemskapet ger dig också en hel del rabatter, både på riksnivå och lokalt i Stockholmsområdet.
På riksnivå jobbar SMC mycket för att på politisk nivå påverka våra makthavare men det finns också mycket annat som tex rese-arrangemang och rikstäckande rabatter. Mer information om riksorganisationen kan du hitta på SMC:s centrala sida.

Inom SMC Stockholm jobbar alla ideellt på sin fritid. Därför är vi lättast att nå på mail eller kvällstid. Mail; Info(at)smcstocholm.se Varmt välkomna!!    

Nyheter


Preliminära datum för SMC School & Sport

2019-11-08 Fram almanackan och kryssa in dagarna så ni inte missar att köra med School och Sport. Schemat är just nu preliminärt, det kommer tillkomma fler datum och ändringar kan ske. � L�s mer

Arbetet på Slingerbulten påbörjat!

2019-10-09 Trafikverkets arbete med att göra Slingerbulten säkrare har nu påbörjats. Det som gjorts hittills är röjning av träd, buskar och sten i diken. Inom kort kommer entreprenören att påbörja arbete med breddning på vissa delar av vägen. Planen är att allt ska vara klart till sista december 2019. Om vintern kommer tidigt finns en risk att inte alla åtgärder hinner bli helt klara i år. Däremot räknar Trafikverket Region Stockholm med att de ska vara klara till när mc-säsongen 2020 börjar. SMC Stockholm applåderar initiativet och hoppas på färre allvarliga olyckor på Slingerbulten efter åtgärderna. � L�s mer

Nu blir det billigare att parkera eldrivna mopeder och MC:s i Stockholm

2019-09-26 Parkeringsavgifterna ska sänkas för eldrivna mopeder och motorcyklar i de parkeringshus som ägs av Stockholm parkering. Enligt det kommunala bolaget ska sänkningen omfatta både förhyrda platser, besöksplatser och nya halvårstillstånd. � L�s mer

Yttrande om Actibump skickat!

2019-09-26 Idag har vi skickat ett yttrande till Stockholms stad om Actibump och MC. Vi ber om friktionshöjande material och en placering som gör att hindren går att passera på sidorna med MC och moped. � L�s mer

Förslag på P-platser i Sundbyberg

2019-09-23 Vi har tidigare berättat att Solna stad är villiga att utöka antalet avgiftsfria MC- och mopedrutor och vill ha förslag på platser. Nu har även Sundbybergs kommun kontaktat SMC i samband med att kommunen överser sin trafiksituation. Kommunen efterfrågar förslag på fler parkeringsplatser till motorcyklar och moped. Det bör helst vara döda ytor som inte kan användas av andra fordon. Alla tips tas tacksamt emot av SMC som vi förmedlar vidare till kommunen. � L�s mer


Vädret i Stockholmslän 

 webshop

SMC WEBBSHOP. Klicka här!

Har du ideér?
En förening fungerar bäst med intresserade och aktiva medlemmar.

Varmt välkommen att höra av dig till oss. Vi tar gärna del av dina tankar.
Skicka då e-post till oss på 

info(at)smcstockholm.se eller styrelsen(at)smcstockholm.se

På "SMC - forumet - Garaget"  kan du diskutera sånt som är angeläget för dig.