Annonser

 

Remissvar

SMC besvarar alla remisser som rör motorcyklism.

SMC svarar på alla sorts remisser som rör motorcyklister och motorcyklism.
Här hittar du remissvar från 2017. Tidigare remissvar hittar du i kolumnen till vänster. Du behöver gratisprogrammet Acrobat Reader för att läsa artiklarna. Om du saknar Acrobat Reader, klicka här

Remissvar Huddinge kommuns Trafiksäkerhetsplan 5 januari 2017. 

Remissvar Transportstyrelsens föreskrifter om utlämnande av körkort vid utlandsmyndighet”, 31 januari 2017. 

Remissvar Näringsdepartementet, STRADA Transportstyrelsens olycksdatabas, Ds 2016:20, 1 februari 2017

Remissvar  Näringsdepartementet ”Framställan om ändring av förordning om intelligenta transportsystem vid vägtransporter, 2 februari 2017

Remissvar Trafikverket nationell plan för transportsystemet 2018-2029, 23 februari 2017