Annonser

 

Remissvar

SMC besvarar alla remisser som rör motorcyklism.

SMC svarar på alla sorts remisser som rör motorcyklister och motorcyklism.
Här hittar du remissvar från 2017. Tidigare remissvar hittar du i kolumnen till vänster. Du behöver gratisprogrammet Acrobat Reader för att läsa artiklarna. Om du saknar Acrobat Reader, klicka här

Remissvar Transportstyrelsen "Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tävling eller uppvisning med motordrivna fordon på väg", 30 oktober 2017.  

Remissvar Näringsdepartementet "Förares användning av kommunikationsutrustning under färd", 10 oktober 2017. 

Remissvar Arbetsmarknadsdepartementet "Körkortslån, 12 september 2017

Remissvar Näringsdepartementet "Promemoria Cykelregler", 28 augusti 2017

Remissvar förändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter, 22 augusti 2017

Remissvar Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tillstånd att bedriva försök med självkörande fordon, samt bilaga 22 augusti 2017

Remissvar EU-kommissionen  DG Move Public consultation on road infrastructure and tunnel safety, 26 juni 2017

Remissvar Transportstyrelsen Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om skyddshjälm 12 maj 2017

Remissvar Finansdepartementet Promemoria ”Ett bonus-malus-system för lätta fordon", 12 april 2017. 

Remissvar Regeringskansliet Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle 11 april 2017

Synpunkter inför remiss Transportstyrelsen VVFS 2003:23 + implementering av Ramförordning 2013/168 7 april 2017

Remissvar Näringsdepartementet Transportstyrelsens förslag om miljözoner 1 mars 2017.

Remissvar Trafikverket nationell plan för transportsystemet 2018-2029, 23 februari 2017

Remissvar  Näringsdepartementet ”Framställan om ändring av förordning om intelligenta transportsystem vid vägtransporter, 2 februari 2017

Remissvar Näringsdepartementet, STRADA Transportstyrelsens olycksdatabas, Ds 2016:20, 1 februari 2017

Remissvar Transportstyrelsens föreskrifter om utlämnande av körkort vid utlandsmyndighet”, 31 januari 2017 

Remissvar Huddinge kommuns Trafiksäkerhetsplan 5 januari 2017.