Annonser

 

Remissvar

SMC besvarar alla remisser som rör motorcyklism.

SMC svarar på alla sorts remisser som rör motorcyklister och motorcyklism.
Här hittar du remissvar från 2016. Tidigare remissvar hittar du i kolumnen till vänster. Du behöver gratisprogrammet Acrobat Reader för att läsa artiklarna. Om du saknar Acrobat Reader, klicka här

Femissvar Finansdepartementet Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon, 10 augusti 2016

Remissvar Näringsdepartementet Vägen till självkörande fordon-försöksverksamhet SOU 2016:28, 5 juli 2016

Remissvar Trafikverket Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard 19 maj 2016

Remissvar Transportstyrelsen Föreskrifter och allmänna råd om vägsäkerhet, 11 maj 2016

Remissvar Transportstyrelsens föreskrifter om trafikskolor, 17 mars 2016

Remissvar Näringsdepartementet Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029.

Remissvar Transportstyrelsen Befintliga krav och allmänna råd om egenskapskrav för vägar och gator samt de anordningar som hör till dessa, 11 februari 2016

Remissvar Stockholms stad, Förslag till parkeringsstrategi och förslag till plan för gatuparkering, 11 januari 2016

Remissvar Näringsdepartementet, Införlivande av EU.s besiktningspaket, 11 januari 2016