Annonser

Remissvar

SMC besvarar alla remisser som rör motorcyklism.

Är det någon fråga du undrar vad SMC egentligen har svarat? Här hittar du remissvar från 2014. Tidigare remissvar finns på tre undersidor. Du behöver gratisprogrammet Acrobat Reader för att läsa artiklarna. Om du saknar Acrobat Reader, klicka här.

Remissvar Näringsdepartementet Ändring  av vägtrafikregister 15 januari 2014. 

Remissvar Västerås Stad, Trafikplan 2026 Västerås stad, 29 januari 2014. 

Remissvar Näringsdepartementet P-tillstånd funktionshindrade 28 mars 2014. 

Remissvar EU-kommissionen DG MOVE, EU legislative framework on road infrastructure safety management, 3 april 2014.