Annonser

 
HETAST JUST NU

Start2Ride 27-28 augusti

Ta med en kompis som inte har MC-körkort och kom till Gillingebanan! Vi erbjuder dig som inte har MC-körkort att köra MC eller moped för första gången! Du som redan har körkort får provköra nya MC från flera olika tillverkare, allt från pendlarhojar till glidare.

SMC Riksträff med extra årsmöte

2-4 september i Säfsen, södra Dalarna. En träffhelg med extra årsmöte, MC-utflykter, fiske, femkamp, älgsafari på MC, ridning, MC-grusutbildning-light, mm. Självklart blir det underhållning och MC-Folkets karaoke.

SMC Garaget

laddar...

Nyheter i MC Sverige

Mälaren Runt T-shirt

2016-08-25 Missade du att köpa årets Mälaren Runt-tröja. Vi har ett begränsat antal kvar i olika storlekar. Dessa säljer vi i vår webshop. Passa på innan de tar slut! � L�s mer

Veckans återkallelser

2016-08-19 Vecka 33 återkallas Ducati 1199 Panigale SL ABS med tillverkningsår 2014. Orsaken är enligt tillverkaren en komponent i kopplingen kan gå sönder vilket skulle kunna leda till bakhjulslåsning. Läs mer om alla återkallelser av motorcyklar och MC-relaterade produkter som publiceras av EU-kommissionen på hemsidan. � L�s mer

MC-ägare begär Inhibition av Stockholms P-strategi

2016-08-17 Stockholms stad har skickat ut ett brev där man berättar att de nya parkeringsreglerna träder i kraft 1 september. Minst sex personer har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten. Domstolen väntar på yttrande i ärendet från Stockholms stad före 15 september innan frågan avgörs. Flera motorcyklister har idag begärt att Förvaltningsrätten beslutar om inhibition av beslutet, d v s att P-avgifterna för MC och moped klass I inte införs innan ärendet är prövat av domstolen. Skulle beslutet om P-avgifter för MC och moped klass I rivas upp innebär det att Stockholms stad måste återbetala tusentals felaktiga avgifter. SMC ser fram emot beslut i Förvaltningsrätten. � L�s mer

Kom till SMC extra årsmöte på Riksträffen

2016-08-17 Eftersom SMC ändrade verksamhetsår vid förra årsmötet blir det inget ordinarie årsmöte första helgen i september. Istället arrangerar vi SMC Riksträffen 2-4 september. Lördag 3 september kl 13.00 hålls ett extra årsmöte för att fatta beslut om några formella frågor. Läs mer om Riksträffen och förslag till dagordning på det extra årsmötet! Det går fortfarande att anmäla sig till Riksträffen! � L�s mer

Nya återkallelser

2016-08-12 Vecka 32 finns två återkallelser från tillverkare. Det handlar om en hjälm från Nishua och Honda CBR300RA, Läs mer på hemsidan. � L�s mer

Varning för halka på E4

2016-08-11 Kör försiktigt på E4 norr om Söderhamn! Onsdag 10 augusti skedde en mycket allvarlig MC-olycka på E4 norr om Söderhamn. Motorcyklisten körde omkull och krockade med vägräcket. Han skadades mycket allvarligt enligt uppgifter i media. Många har kontaktat SMC, bland annat ett ögonvittne, och berättade att det var svinhalt på vägen på grund av ny beläggning och beläggningsskarv. SMC har informerat Trafikverket. Torsdag 11 augusti har skyltar som varnar för halka satts upp. SMC vet inte om några andra åtgärder kommer att vidtas av Trafikverket. Vi har framfört att varningsskyltar inte minskar olycksrisken. SMC förutsätter att entreprenören undersöker friktionen och vidtar åtgärder för att minska olycksrisken för alla trafikanter och även motorcyklister. � L�s mer

Nej till fördubbling av fordonsskatt för MC!

2016-08-11 SMC säger klart nej till Finansdepartmentets förslag om att fördubbla fordonsskatten genom att jämställa motorcykel med bilar, lätta bussar och lätta lastbilar som väger under 3,5 ton. Det finns få likheter i vikt och vägslitage mellan en motorcykel som väger 200 kilo och ett fordon som väger flera ton. Motorcyklar körs väldigt lite jämfört med andra fordon. Utredaren förklarar flera gånger att motorcyklar betalar för lite skatt och därför behöver den årliga avgiften ökas. SMC ifrågasätter också att en koldioxidbaserad fordonsskatt ska börja tas ut av nya motorcyklar från 2018 . Det betyder att de renaste hojarna får betala högst fordonsskatt. SMC efterlyser också supermiljöbonus för MC-köpare som väljer att köpa en fossilfri MC - bilägare kan få upp till 60 000 kronor vid nybilsköp. SMC föreslår att den årliga fordonsskatten höjs med 20 kronor till 200 kronor per år och att ingen koldioxidbaserad fordonsskatt tas ut av nya motorcyklar från 2018. Nu återstår att se om regering och riksdag lyssnar på SMC den här gången. � L�s mer

Två nya platser till USA i påsk!

2016-08-11 De tio platserna till vår påskresa till USA försvann på nolltid. Eftersom många resenärer åker två på varje MC har vi utökat resan med tre platser. Två av dessa finns kvar för dig som vill resa i tre amerikanska delstater; Kalifornien, Nevada och Arizona, påsken 2017. Häng med på ett äventyr med SMC Travel påsken 2017. Boka på studs, intresset är stort! � L�s mer

SMC satsar rätt för att minska dödsolyckor på tvåhjulig MC

2016-08-10 SMC får frågor från media, myndigheter och medlemmar om vad som är orsaken till dödsolyckor på tvåhjulig motorcykel. Fler dödsolyckor mot räcken, fler dödade utan körkort och många omkomna i singelolyckor i kurvor är några förklaringar. SMC arbetar på en mängd olika områden för att minska olyckstalen. SMC hoppas att MC-säsongen 2016 fortsätter utan allvarliga MC-olyckor. � L�s mer

Krångel med SMC:s telefoner!

2016-08-09 På grund av ett mycket stort strömavbrott som drabbat 15 kommuner i Dalarna fungerar bara SMC:s telefoner ibland. Vi hör inte er eller ni hör inte oss. Vi hoppas att man lyckas släcka branden i ställverket i Repbäcken så att vi får tillbaka strömmen och fungerande telefoner! � L�s mer

Grattis till 17 nya SMC-instruktörer

2016-08-09 Duktiga och engagerade instruktörer som brinner för att dela med sig kunskaper och erfarenheter till andra motorcyklister är grunden för SMC School. Därför var det med stor glädje SMC kunde godkänna 17 nya grundinstruktörer från åtta distrikt under den gångna helgen. SMC riktar ett stort grattis till de nya instruktörerna. SMC tackar också examniatorerna som förser kursverksamheten med nya friska krafter. � L�s mer

MC-säkerhet och olyckor i Europa

2016-08-08 Under de senaste åren har omkring 25 000 motorcyklister svarat på enkäter om MC-säkerhet och MC-olyckor. Frågorna har ställts av Fema och den nederländska organisationen MAG NL. Harold de Bock, MAG NL har sammanfattat resultaten. Enkäterna har handlar om skillnader i risk mellan olika länder i Europa, motorcyklisters inställning till tekniska innovationer och vad MC-förarna kan göra för att minska olycksrisken. Resultatet visar tydliga skillnader i MC-säkerhet och olyckor mellan olika länder. Risken att dödas i Sverige är låg medan olyckor som beror på brister i vägmiljön är medelhög. Olycksrisken på grund av vägproblem är därför högre i Sverige jämfört med t ex Norge och Danmark. Studien är klart läsvärd för alla som har ett intresse av hur MC-säkerheten kan öka. � L�s mer

SMC talar på IfZ-konferensen

2016-08-04 Vartannat år arrangeras en konferens om MC-säkerhet i Köln i samband med mässan Intermot. Programmen innehåller alltid spännande nyheter från tillverkare, forskningsinstitut, organisationer och myndigheter i hela världen. I år handlar det bland annat om intelligenta transportsystem, kurvteknik och MC-simulatorer. Bland alla föreläsare i år finns även Maria Nordqvist, SMC, som ska föredra studien "Definition av ett säkert räcke för motorcyklister". Det är stort för SMC! � L�s mer

Återkallelser

2016-08-04 Idag publicerar vi återkallelser för veckorna 26-31. Det handlar om modeller från Suzuki, Honda och Yamaha. Dessutom återkallas en kinesisk MC-hjälm, Qtech/Jix, som inte uppfyller kraven för europeisk hjälmstandard. Läs mer på hemsidan. � L�s mer

Enkät om framtidens motorcyklar

2016-08-01 Idag öppnar Fema, the Federation of European Motorcyclists' Association, en enkät som handlar om hur motorcyklister ser på framtidens motorcyklar. Fema ser ett ökat tryck från europeiska städer om att förbjuda äldre motorcyklar (< Euro 3). Fema ser reella hot att helt förbjuda motorcyklar från stadskärnor eller införa tull som är på gång i Paris, London och flera italienska städer. MC-organisationer runt om i Europa ser helt enkelt att trycket ökar på konsumenterna att gå från äldre motorcyklar till nya hojar som är både bränslesnålare och renare. FEMA vill veta hur motorcyklisterna i Europa ser på detta. Vi ber dig därför att ta några minuter för att fylla i enkäten - som är översatt till svenska. Vi tackar på förhand för din medverkan! � L�s mer

Rondellhästarna i Hylte borta

2016-08-01 Efter två års påtryckningar plockades rondellhästarna bort i Hylte. De installerades i t två cirkulationsplatser på Nissastigen i Hylte. Många klagade, bland annat SMC, eftersom deras utformning och placering ökar skaderisken för motorcyklister med flera. � L�s mer

Brister i säkerhet på vägarbeten

2016-07-27 I Sverige råder nollvision och det satsas mycket på ökad trafiksäkerhet, åtminstone för bilister. En del av denna satsning gör dock att vi motorcyklister drabbas, istället för gynnas. Detsamma gäller för dem som jobbar längs vägarna. Enligt en studie från VTI beror det på brister i säkerhetstänkandet hos Trafikverket. Lägsta pris i stället för kvalitet gör livet farligare för vägarbetare. VTI vill nu att Trafikverket ställer säkerhetskrav redan i upphandlingsfasen och utökar antalet arbetsplatskontroller. SMC håller med om detta. Och vill utöka kraven till att omfatta högre säkerhetskrav och efterkontroller av vägarbetet som utförs samt att de satsningar som görs ger ökad säkerhet för alla trafikantgrupper. � L�s mer

Bygdeväg - enfilig mötesväg

2016-07-19 Nyligen blev så kallade bygdevägar färdiga i Helsingborgstrakten i Skåne. Två separata körfält har gjorts om till ett enda i mitten på vägen. När motorfordon får möte ska de köra ut i vägrenarna. Vägrenarna ska i sin tur främst användas som gång- och cykelbanor. � L�s mer

NTF kräver lag för tillförlitlig olycksrapportering

2016-07-13 Det är stora brister i olycksrapporteringen - vi vet inte längre hur många som skadas allvarligt i trafiken, skriver NTF i ett pressmeddelande idag. Med anledning av den undermåliga inrapporteringen till STRADA och de uppenbara bristerna i den officiella statistiken ställer NTF in redovisningen av årets Trafikskadeindex. � L�s mer

Många olyckor med körkortslösa

2016-07-07 SMC har i olika sammanhang uppmärksammat det stora antalet dödade på tvåhjulig motorcykel som saknar körkort. Den gruppen har ofta kört berusad/påverkad och kört en olaglig MC som man inte äger. SMC började spara artiklar 2012 för att belysa problematiken kring Extremt betende. I stort sett varje dag dyker det upp en notis om hur körkortslösa är inblandade i trafikolyckor, polisjakter eller domstolsbeslut rörande trafikbrott. För SMC är det självklart att alla som ska köra motorcykel har ett körkort, är nykter, drogfri och kör en laglig MC på ett sätt som varken är en fara för förare eller andra trafikanter. � L�s mer