Annonser

 
HETAST JUST NU

Mälaren Runt

Sveriges i särklass största gemensamma körning. Mälaren Runt är ett begrepp, en folkfest, en upplevelse som ingen sann motorcyklist får missa. Den 16 augusti är det dags igen.

Bli en säkrare motorcyklist!

Att gå en kurs är bland det roligaste och mest lärorika man kan göra som motorcyklist. Man utvecklas som förare, blir säkrare, bättre och får mer skoj på sin hoj. Vi rekommenderar dig varmt att gå en kurs med SMC School.


SMC Garaget

laddar...

2014-07-29

Västerås - först med MC i trafikplan

Västerås är först av 290 svenska kommuner att införliva motorcyklar och mopeder i trafikplan för stadens transporter och trafiksäkerhet. SMC och SMC Västmanland lämnade remissvar som ledde till ett konstruktivt möte. Kommunen ändrade Trafikplan 2026 utifrån våra synpunkter. Även om resultatet är blygsamt har man förklarat att detaljerade förslag om val av lagningsmaterial, skyltning och utformning ska tillgodoses inom ramen för planprocessen. SMC tackar Västerås Stad för att man tänker på MC och mopeder i framtidens stad. � L�s mer
2014-07-29

Kungsbacka, bäst på MC-parkering?

Det går inte att ha samma regler för att parkera en motorcykel eller moped klass I, eftersom det inte går att förvara P-kvitto, P-skiva eller P-tillstånd på fordonen. Det borde vara enkelt för Sveriges kommuner att lösa de speciella behov MC- och mopedägare har men i verkligheten har få kommuner satsat på särskilda lösningar. Kungsbacka kommun är ett lysande undantag. De erbjuder gratis och säker MC-och mopedparkering i form av P-Qlip. En applåd för Kungsbacka kommun för ett initiativ som SMC vill se i fler kommuner! � L�s mer
2014-07-21

Kör genom Friends Arena på väg till starten

Mälaren Runt är det allra största gemensamma mc-körningen i Sverige. Vad passar då bättre än att starta evenemanget med att uppleva Friends Arena – De stora ögonblickens arena, på hoj. Du som kör Mälaren Runt har nu chansen att köra genom Friends Arena på din motorcykel. � L�s mer
2014-07-11

Svenska segrar på kul FIM-Rally

Den 1-3 juli gick FIM-Rallyt i Finland av stapeln och årets rally blev en kul, men kall och blöt tillställning. Trots vädret så var humöret i topp och när nationsparaden rullade genom staden lyste solen och många Tammerforsbor var ute i det varma och vackra vädret och hälsade deltagarna välkomna. � L�s mer
2014-07-10

Trafikverket varnar för halka

De senaste dagarnas höga temperaturer gör att nylagd asfalt kan råka ut för blödingar som innebär risk för halka. Idag går Trafikverket ut med ett pressmeddelande där de varnar trafikanter och uppmanar till extra försiktighet i väntan på att drabbade vägsträckor åtgärdas. � L�s mer
2014-07-06

Alla frågor inför valet

Idag är det Almedalsveckans sista dag. Det uppmärksammar vi genom att lägga ut alla frågor vi ställt till riksdagsmän i Trafikutskottet för alla åtta riksdagspartier. � L�s mer
2014-07-05

Fråga inför valet - Ansvarslag?

Det är valår 2014 och varje dag under Almedalsveckan presenterar SMC en fråga och svar från de åtta riksdagspartierna. Den sjunde och sista frågan som ställdes var: Hur ställer sig ert parti till en ansvarslag i Sverige som gör det möjligt att ställa myndigheter och entreprenörer till svars då olyckor sker på grund av brister i vägmiljön? Frågorna ställdes till riksdagsledamöter i Trafikutskottet � L�s mer
2014-07-04

Fråga inför valet - MC och räcken

Det är valår i år. Varje dag under Almedalsveckan presenterar SMC en fråga och svar från de åtta riksdagspartierna. Den sjätte frågeställningen lyder: Räcken sätts upp i vägens mitt och sidor. Inga tecken finns på att säkrare räcken för motorcyklister ska utvecklas, beställas och monteras. Sidoräcken väljs istället för förlåtande sidoområden. Är det acceptabelt att trafiksäkerhetsåtgärder sker på bekostnad av vissa trafikanter? Vad kan och vill ditt parti göra åt detta? Frågorna ställdes till riksdagsledamöter i Trafikutskottet. � L�s mer
2014-07-03

Fler tog MC-körkort första halvåret

Antalet MC-körkortstagare ökade med 288 personer under första halvåret 2014 jämfört med 2013. Det kan bero på att MC-säsongen kom igång ovanligt tidigt på grund av vårvärmen, ökat intresse genom Start2Ride eller helt enkelt ett ökat sug efter att få köra motorcykel. SMC hoppas på fler MC-körkortstagare under andra halvåret 2014! � L�s mer
2014-07-03

Fråga inför valet - kontroll av vägar

Det är valår 2014 och varje dag under Almedalsveckan presenterar SMC en fråga och svar från de åtta riksdagspartierna. Den femte frågan lyder: Anser ditt parti att dagens ansvarsfördelning är bra avseende drift och underhåll av våra vägar eller bör kontrollfunktionen läggas på beställaren, t ex i form av vägpatruller? Frågorna ställdes till riksdagsledamöter i Trafikutskottet. � L�s mer
2014-07-02

Fråga inför valet - MC-körkort

Det är valår 2014 och varje dag under Almedalsveckan presenterar SMC en fråga och svar från de åtta riksdagspartierna. Den fjärde frågan lyder: Kan ditt parti tänka sig att begära att Sverige får bli testland för ett alternativt MC-körkortssystem utifrån SMC:s förslag? Frågorna ställdes till riksdagsledamöter i Trafikutskottet. � L�s mer
2014-07-02

Dödsolyckor på MC 2014

Tio personer har omkommit i dödsolyckor på tvåhjulig motorcykel under årets sex första månader. Varje dödsfall är en tragedi för många människor. Det vackra vädret gjorde att många startat MC-säsongen ovanligt tidigt men sedan har kyla och regn sannolikt minskat MC-körningen. Dödstalet är betydligt lägre än tidigare år. SMC hoppas att 2014 blir ett år med få MC-olyckor. Det är vi MC-förare som har största möjligheten att hålla olyckstalen nere. � L�s mer
2014-07-01

Halkolyckor på E4 undersöks

Hal nylagd asfalt på E4:an norr om Gävle orsakade fyra tragiska MC-olyckor. De senaste dagarna har två MC-olyckor skett på samma vägsträcka. SMC har självfallet anmält detta till Trafikverket som vidtagit åtgärder för att minska olycksrisken på E4. � L�s mer
2014-07-01

Fråga inför valet-trafikförsäkringsskatten

Det är valår 2014 och varje dag under Almedalsveckan presenterar SMC en fråga och svar från de åtta riksdagspartierna. Den tredje frågan löd: Vad vill ditt parti göra med trafikförsäkringsreformen, alltså trafikförsäkringsskatten 32 procent och steg 2? Frågorna ställdes till riksdagsledamöter i Riksdagens Trafikutskott. � L�s mer
2014-06-30

Fråga inför valet - MC i bussfil

Det är valår 2014 och varje dag under Almedalsveckan presenterar SMC en fråga och svar från de åtta riksdagspartierna. Den andra frågan som ställdes var: Vad kan och vill ditt parti göra för att få berörda väghållare – Trafikverket och Sveriges kommuner – att öka möjligheten för motorcyklister att få köra i kollektivkörfält? Frågorna ställdes till riksdagsledamöter i Riksdagens Trafikutskott. � L�s mer
2014-06-29

Fråga inför valet - MC i städer

Det är valår 2014 och varje dag under Almedalsveckan presenterar SMC en fråga och svar från de åtta riksdagspartierna. Den första frågan handlar om MC och moped i städer för minskad trängsel. SMC:s fråga var: Håller ditt parti med SMC om att åtgärder som gratis MC-parkering, undantag från trängselskatt och möjlighet att köra MC i bussfil ska behållas och utökas för att stimulera att fler kör motorcykel och moped istället för bil? Eller vill ditt parti enbart fokusera på ökad cykling, promenerande och kollektivtrafik? Frågorna ställdes till riksdagsledamöter i Trafikutskottet. � L�s mer
2014-06-19

Handlingsplan mot hala sommarvägar

SMC jobbar som bekant hårt med problemet bristande friktion på väg. Det kan handla om allt från lösgrus efter vägarbete till hala vägar sommartid osakade av blödande asfalt. Tyvärr skadas och dödas motorcyklister varje år på grund av detta. En riktigt glad nyhet är att Trafikverket nu tagit fram ett viktig handlingsplan som ska leda till förbättrad trafikmiljö för alla trafikanter, i synnerhet oss på två hjul. � L�s mer
2014-06-19

Stödremsor förstärks i västra Sverige

För att få stödremsorna att ligga kvar vid sidan av vägen kräver numera Trafikverket Region Väst att gruset ska blandas ut med 3 procent bitumenemulsion (asfaltsklister). Grus från stödremsor har redan orsakat flera MC-olyckor i år. SMC applåderar initiativet i väst och har i en skrivelse till Trafikverket begärt att detta krav ska gälla i samtliga sex regioner i hela Sverige. � L�s mer
2014-06-16

Gult glas = ökad synbarhet?

Ett gult plexiglas som monteras på motorcykelns strålkastare kan göra att motorcyklister syns bättre i trafiken. I dag kör cirka 100 motorcyklister med ett gult glas på framlyktan eftersom de anser att de syns bättre för bilister och därmed ger ett bättre skydd. Men det gula ljuset är inte godkänt. Nu genomför VTI en studie för att se om det gula ljuset ökar synbarheten. SMC ser fram emot resultatet och deltar även i projektet med testförare och tips. � L�s mer
2014-06-13

SMC får bidrag till räckesstudie

SMC har beviljats 130 000 kronor från Trafikverkets Skyltfond för att ta fram en definition av säkert räcke för motorcyklister. SMC kommer att samarbeta med Sveriges främsta experter på området. Arbetet inleds i höst och ska redovisas senast 30 juni 2015. SMC tackar Trafikverket för förtroendet att få leda arbetet i en fråga som är mycket viktig för svenska motorcyklister! � L�s mer