Välkommen till SMC Stockholm

SMC Stockholm arbetar bland annat genom vår kurs- och klubbverksamhet,  ständigt för att förbättra förutsättningarna för att alla Stockholms Motorcyklister skall kunna njuta av sin hobby oavsett vilken sorts motorcykel man kör.

SMC medlemskapet ger dig också en hel del rabatter, både på riksnivå och lokalt i Stockholmsområdet.
På riksnivå jobbar SMC mycket för att på politisk nivå påverka våra makthavare men det finns också mycket annat som tex rese-arrangemang och rikstäckande rabatter. Mer information om riksorganisationen kan du hitta på SMC:s centrala sida.

Inom SMC Stockholm jobbar alla ideellt på sin fritid. Därför är vi lättast att nå på mail eller kvällstid. Varmt välkomna!!    

Nyheter


Del av styrelsen åker på Riks årsmöte2018

2018-04-19 Representanter från styrelsen åker till Lycksele för att delta i distriktens ordförandekonferens på fredagen och årsmötet 2018 på lördagen 21/4 � L�s mer

Stockholms stad inför höga P-avgifter för fordon som minskar trängsel och miljöpåverkan

2018-04-05 Utan utredning eller konsekvensanalys för medborgarna ska Stockholms stad införa en av världens högsta avgifter för att parkera motorcykel och moped klass I. Stockholm avgiftsbelägger därmed de fordon som man i den egna Framkomlighetsstrategin klassat som ytsnåla och som i storstäder världen över ses som smidiga fordon som bidrar till minskad trängsel och bättre miljö. Avgiften innebär kostnader på cirka 20.000 kronor per år för de som väljer att pendla med MC och moped för att få vardagspusslet att fungera. Detta blir en mycket viktig fråga i valrörelsen för Sveriges MotorCyklister, SMC, i Stockholms län. Det är budskapet i ett pressmeddelande som SMC skickade 4 april. � L�s mer

MC-parkering i Stockholm - det har hänt

2018-04-03 I december 2015 presenterade Stockholms stad ett förslag om att införa världens högsta avgifter för att parkera motorcyklar och moped klass I i Stockholms stad. Sedan dess har mängder av medlemmar, SMC och SMC Stockholm på olika sätt arbetat för att förändra beslutet. Trafikkontoret jämkade beloppen delvis men klubbade ändå igenom ett beslut i juni 2016 som innebär tiotusentals kronor per år. Avgifterna har ännu inte införts eftersom en SMC-medlem överklagat beslutet. Högsta Förvaltningsdomstolen beviljade tyvärr inte heller något prövningstillstånd varför beslutet från Förvaltningsdomstolen kvarstår. Beslutet om att införa MC-parkering har också medfört att Stockholm Parkering AB infört Sveriges högsta P-avgifter på tomtmark. För många MC-och mopedägare som bor och pendlar i Stockholm är P-frågan avgörande för att få vardagspusslet att fungera. Därför kommer SMC Stockholm att lyfta avgifterna för MC-parkering inför valet 2018! � L�s mer

Trafikutskottet debatterar trafiksäkerhet 28/3 kl 12.00

2018-03-28 Onsdagen 28 mars debatterar riksdagens ledamöter i Trafikutskottet trafiksäkerhet. Totalt har 140 motioner inkommit till Trafikutskottet som handlar om trafiksäkerhet och några från (kd), (sd) och (m) rör trafiksäkerhet för MC, säkrare räcken och sidoområden för MC samt att öppna bussfiler för motorcyklar. Tyvärr har Trafikutskottet beslutat att föreslå riksdagen att avslå samtliga motioner. Man baserar detta förslag på felaktiga uppgifter, till exempel att det inte går att se att några räcken är bättre än de vajerräcken och w-balkräcken som används i Sverige. SMC har kontaktat samtliga riksdagsledamöter i Trafikutskottet. SMC har visat att deras beslutsunderlag inte är fullständigt och bett dem rädda fler liv genom att återge de faktiska dödsolyckorna. Vill du följa debatten onsdag 28 mars någon gång runt 12-13.00 - klicka på länken nedan! � L�s mer

Kallelse distriktsårsmöte 18/3

2018-01-17 Kallelse till Stockholms distriktsårsmöte den 18/3 kl. 13.00 - 2018 Plats KGK AB, Hammarbacken 8, 191 49 Sollentuna, Avfart E4 Häggvik. � L�s mer

 

 

 


 

 

Vädret i Stockholmslän 

 

Har du ideér?
En förening fungerar bäst med intresserade och aktiva medlemmar.
Varmt välkommen att höra av dig till oss. Vi tar gärna del av dina tankar.
Skicka då e-post till oss på 

info(at)smcstockholm.se

På "SMC - forumet - Garaget"  kan du diskutera sånt som är angeläget för dig.