Välkommen till SMC Stockholm

SMC Stockholm arbetar bland annat genom vår kurs- och klubbverksamhet,  ständigt för att förbättra förutsättningarna för att alla Stockholms Motorcyklister skall kunna njuta av sin hobby oavsett vilken sorts motorcykel man kör.

SMC medlemskapet ger dig också en hel del rabatter, både på riksnivå och lokalt i Stockholmsområdet.
På riksnivå jobbar SMC mycket för att på politisk nivå påverka våra makthavare men det finns också mycket annat som tex rese-arrangemang och rikstäckande rabatter. Mer information om riksorganisationen kan du hitta på SMC:s centrala sida.

Inom SMC Stockholm jobbar alla ideellt på sin fritid. Därför är vi lättast att nå på mail eller kvällstid. Varmt välkomna!!    

Nyheter


Trend i Stockholm att ta MC-kort

2017-09-05 Tyvärr ser vi en minskning av det totala antalet körkortstagare i hela landet, men andelen av dem som tar körkort ökar markant i Stockholmsområder. Givetvis hoppas vi att stockholmstrenden sprider sig - att fler väljer att ta körkort och köra hoj. Se inslag i SVT där SMC Stockholms informatör Nina Wallenberg intervjuas. � L�s mer

Stockholms MC-och mopedägare har sparat nästan 30 miljoner!

2017-09-01 För exakt ett år sedan, 1 september 2016, skulle P-avgift införts för MC och moped klass I som parkerar i Stockholms stad. Denna fråga engagerade SMC och många andra och beslutet överklagades av ett antal SMC-medlemmar. Nu ligger överklagandet från Ingvar Olsson i Kammarrätten. Han fick bidrag till en advokat från SMC för att driva frågan. I avvaktan på beslutet sätter kommunen inte upp några skyltar som kräver avgift. Stockholms stad förväntar inte heller något beslut under 2017. Vi har räknat ut att MC-och mopedägare som parkerar fem dagar per vecka sparat nästan 30 miljoner kronor under ett år - det är värt att uppmärksamma! Nu har SMC Stockholm startat upp en arbetsgrupp som ska jobba med frågan med sikte på valet i september 2018. � L�s mer

Tyck till om Plan för Stockholm city!

2017-08-24 Just nu pågår en samrådsremiss där alla kan lämna synpunkter på fyra frågor till Stockholm stad. Kommunfullmäktige har antagit Vision för City som ska fungera som ett ramverk och en inspirationskälla för Citys utveckling. Trafikkontoret har fått i uppdrag att ta fram en trafik- och gatumiljöplan som ska visa hur visionen skulle kunna implementeras. SMC Stockholm har skickat in ett remissvar till Stockholms stad. Vi uppmanar alla som har synpunkter att skicka in dessa till Stockholms stad! � L�s mer

Inkludera MC och moped då Vasagatan byggs om!

2017-08-24 Det händer väldigt mycket i Stockholm och stora planer pågår för att bygga om City. Vasagatan ska byggas om under tre år vilket bland annat innebär att antalet körfält där MC och moped får köra minskas. Det enda som sägs om MC och moped i utredningen är att de två MC-parkeringarna på Vasagatan ska utgå. SMC Stockholm har uppvaktat samtliga ledamöter i Kommunfullmäktige inför mötet 4 september. Vi uppmanar politikerna att inte glömma bort oss som kör MC och moped! � L�s mer

Här får du köra MC i bussfil

2017-08-24 Vi får många frågor om var motorcyklar får köra i bussfiler i Stockholm. Här hittar du en aktuell sammanställning över gator och vägar i Stockholms län. SMC och SMC Stockholm fortsätter att arbeta för att motorcyklar ska få köra i fler bussfiler. Det blir allt mer viktigt eftersom körfält tas bort och bussfiler breddas i staden för att ge plats åt trampcyklister. � L�s mer

 

 

 


 

 

Vädret i Stockholmslän 

 

Har du ideér?
En förening fungerar bäst med intresserade och aktiva medlemmar.
Varmt välkommen att höra av dig till oss. Vi tar gärna del av dina tankar.
Skicka då e-post till oss på 

info(at)smcstockholm.se

På "SMC - forumet - Garaget"  kan du diskutera sånt som är angeläget för dig.