Annonser

 

Statistik

Här hittar du all slags statistik som har med motorcyklar att göra. Är det något som saknas? Kontakta Maria Nordqvist. 

Medlemsantal och medlemsutveckling SMC

30 juni 2015 hade SMC: 65 942 medlemmar.

Medlemsutveckling SMC 1963-2015. 

Medelåldern på en svensk MC-ägare med motorcykel i trafik var 3 juli 2014: 53  år
Medelålder SMC-medlemmar: 53 år. Av SMC-medlemmarna 30 juni 2015 var 13 % kvinnor och 87 % män. 

Körkortsstatistik

Trafikverkets förarprovsstatistik.  

SMC:s sammanställning över godkända körprov för A och A1 samt andelen kvinnor perioden 2001-2015, siffror och diagram. 

Godkännandegrad 2014 utifrån kön samt när prov bokas privat eller via trafikskola (Källa: VTI och Trafikverket). 

Transportstyrelsens hemsida finns aktuell information om hur många körkortsinnehavare det finns i Sverige för respektive behörighet.

Fordonsstatistik

SCB  presenterar svensk fordonsstatistik. Nedan har SMC samlat vissa uppgifter om MC.

Fordon i varje län och kommun 31 december 2014. (SCB)

Ägarförhållanden 2005-2014; män, kvinnor och juridiska personer (SCB)

30 juni 2015 fanns 313 255 motorcyklar i trafik.. Det fanns samtidigt 264 912 MC-ägare vilket betyder att drygt 48 000 personer äger två eller fler motorcyklar. 

MC-beståndet i Sverige

Motorcyklar i trafik utifrån årsmodell och kubik 2014 (SCB)

MC, ny- och avregistreringar utifrån ägare 2005-2014 (SCB)

MC, ny-och avregistreringar utifrån kubik och ägare 2014 (SCB)

MC-beståndet i Sverige, Fördelat på MC-typ och baserat på Fordonsregistret 2003-2009 (Michael Fored Karolinska Institutet).

MC/scooter i trafik fördelat på fabrikat den 1/7 2012 på de 16 största märkena.

Körsträckor

Samtliga körsträckor är baserade på mätarställning vid kontrollbesiktning vilket ger en årlig genomsnittlig körsträcka.  

Årlig körsträcka utifrån ägare 2003-2013 (SCB)

Körsträckor och antal motorcyklar efter ägare 2013 (SCB)

Körsträcka och antal MC utifrån kubik och ägare 2013 (SCB)

Körsträcka efter årsmodell 2013 (SCB)

Statistik från MC-tillverkarna i Sverige och Europa

McRF:s faktabok om motorcyklar och mopeder 2013.

McRF:s faktabok om fyrhjulingar 2013.

ACEM,  fordonsstatistik för hela EU.

Olyckor för tvåhjulig motorcykel

Antalet dödade och svårt skadade på motorcykel i förhållande till MC i trafik (bild) 2000-2015 (SMC) 
Antalet dödade och svårt skadade på MC samt MC i trafik, siffror i Excelfil. 

En avidentifierad lista från Trafikverket över dödade motorcyklister på tvåhjulig MC 2015 (43 personer). 

En avidentifierad lista från Trafikverket över dödade motorcyklister under 2014. 29 motorcyklister omkom på tvåhjulig motorcykel. 

Dödade och skadade per 1000 fordon för bilar och motorcyklar (SMC).

Dödade per tusen fordon för bilar och motorcyklar (SMC).

Trafikverkets underlag från djupstudier av dödsolyckor

Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor ligger till grund för i stort sett allt trafiksäkerhetsarbete i Sverige. Fyra sammanställningar finns nedan för åren 2000-2013. 

SMC, sammanställning av djupstudier och annan statistik för att användas i fortbildning för motorcyklister. 

Trafikverket, presentation av djupstudier av dödsolykcor på MC och moped varierande år mellan 2000-2015. 

Trafikverket, presentation av djupstudier av dödsolyckor på MC och moped 2005-2013

Trafikverket, olycksutveckling MC och moped 2000-2014

Trafikverket, presentation av djupstudier av dödsolyckor på MC och moped  2009-2011.

Trafikverket, analys av allvarligt skadade motorcyklister och mopedister 2007-2011

Trafikverkets dupstudierapport av dödsolyckor 2000-2003. 

Var sker dödsolyckor på motorcykel?

Sammanställning av alla dödsolyckor respektive endast singelolyckor på MC. Trafikverkets djupstudier 2005-2013 

Krockvåld och brister i vägbanan vid dödsolyckor

Krockvåld i singelolyckor på MC med dödlig utgång, Trafikverkets djupstudier 2005-2013

Brister i vägbanan i MC-olyckor med dödlig utgång, Trafikverkets djupstudier 2005-2013

Ägarförhållande, ägartid MC, körkortsförvärv, tid med körkortsinnehav bland dödsolyckor på MC

Körkortstid i dödsolyckor med MC, Trafikverkets djupstudier 2005-2013

Körkortsförvärv i dödsolyckor med MC, Trafikverkets djupstudier 2005-2013

Ägarförhållande i dödsolyckor med MC, Trafikverkets djupstudier 2005-2013

Ägartid MC i dödsolyckor med MC, Trafikverkets djupstudier 2005-2013

MC-modeller i dödsolyckor

Andel MC-klasser i dödsolyckor, Trafikverkets djupstudier 2005-2013

Utveckling bland custom, supersport och standard i dödsolyckor, Trafikverkets djupstudier 2005-2013

Dödade utan körkort

Andel utan körkort bland de omkomna 2000-2014 (Trafikverket)

Dödsolyckor med MC-förare med/utan körkort 2011-2014 (SMC)

Dödsolyckor med MC-förare med/utan körkort 2005-2010 (Trafikverket)

Hastighet i dödsolyckor

Bedömd hastighet i en del av dödsolyckorna (114 av 376), Trafikverkets djupstudier 2005-2013

Transportstyrelsen och Trafikanalys statistik

På Transportstyrelsens hemsida publiceras dödade och svårt skadade för alla fordonslag, bland annat motorcyklar.  

Trafikanalys är utsedd av regeringen att vara ansvarig för den officiella statistiken inom områdena transporter och kommunikationer. 

Import 

Tabell med importerade motorcyklar 1996-2012.

Stölder

Tyvärr stjäls det motorcyklar. SMC sammanställer varje år statistik för stulna motorcyklar. Källa Transportstyrelsens vägtrafikregister. 

Stulna motorcyklar 1997-2015, hela landet och Stockholms län i siffror

Stulna motorcyklar 2015 hela landet och länsvis

Stulna motorcyklar 2010-2015 fördelat efter fabrikat

Kompendium MC-stölder, SMC februari 2016