Annonser

 

Statistik

Här hittar du all slags statistik som har med motorcyklar att göra. Uppdaterad stöldstatistik finns längst ner på sidan.

Medlemsantalet

30 oktober juni 2014 hade SMC: 71.005 medlemmar

Statistik över medlemsutvecklingen från 1963 (då SMC bildades) till och med augusti 2012 hittar du här.

MC-körkort

Trafikverkets förarprovsstatistik. 

SMC har gjort en sammanställning över godkända körprov för A och A1 perioden 2001-2014.
Transportstyrelsens hemsida finns aktuell information om hur många körkortsinnehavare det finns i Sverige utifrån födelseår.  

Fordonsstatistik

Trafikanalys presenterar svensk fordonsstatistik. Nedan har SMC samlat några viktiga statistikuppgifter om MC.

Nyregistrerade motorcyklar 2001-2010.

Motorcyklar i varje län och kommun. 1 juli 2012.

Årlig körsträcka 2001-2010 baserat på mätarställning vid kontrollbesiktning.

Ägarförhållanden (kvinnor, män, juridisk person) 1996- 2013.

Ålder på MC-ägare och SMC-medlemmar. Baserat på personer som äger en MC i trafik 2011-05-17 samt aktiva SMC-medlemmar.
Medelåldern på en svensk MC-ägare med motorcykel i trafik var 3 juli 2014: 53  år
Medelålder SMC-medlemmar: 50,47 år.

MC i trafik åren 1950 till 2012 i siffror

MC i trafik åren 1950-2013 i diagram

MC/scooter i trafik fördelat på fabrikat den 1/7 2012 på de 16 största märkena. Det finns ca 24.000 mc/scooter i trafik där fabrikat inte redovisas och bland dem kan det finnas något märke som kan platsa på listan.

MC-beståndet i Sverige, Fordonsregistret 2003-2009, fördelat på MC-typ.Källa Michael Fored Karolinska Institutet.

McRF:s faktabok om motorcyklar och mopeder 2013.

McRF:s faktabok om fyrhjulingar 2013.

ACEM, MC-tillverkarna i Europa, fordonsstatistik för hela EU.

Olyckor

Antalet dödade och svårt skadade på motorcykel i förhållande till antalet MC i trafik 2000-2013.

En avidentifierad lista från Trafikverket över omkomna motorcyklister under 2012. 31 motorcyklister omkom, av dessa körde en fyrhjulig MC och 30 tvåhjulig MC.

Antalet dödade motorcyklister i förhållande till antalet motorcyklar på våra vägar har varit konstant under många år. Här finns bild som visar detta. 

Antalet skadade är under år 2010 i stort sett lika som för drygt 30 år sedan trots att antalet mc i trafik mer än femdubblats. Dessutom ändrades redovisningssättet 2002 vilket gör att det totala antalet skadade varit lägre än 1980 om redovisningen varit lika.  Se diagram på utvecklingen.

Antalet dödade och skadade per 1000 fordon för bilar och motorcyklar jämförs av SMC varje år. Här finns ett diagram som visar att det inte är farligare att köra motorcykel om man väljer den jämförelsemetoden.  

Antalet dödade per tusen fordon för bilar och motorcyklar har SMC också jämfört. Diagram hittar du här. 

Trafikverkets presentation av djupstudier av dödsolyckor på MC och moped  2009-2011.

Trafikverkets analys av allvarligt skadade motorcyklister och mopedister 2007-2011

Trafikverkets dupstsudierapport av dödsolyckor 2000-2003. länk.

Transportstyrelsens hemsida publiceras dödade och svårt skadade för alla fordonslag, bland annat motorcyklar.  

Import

När Sverige gick med i EU blev det enklare och vanligare att importera fordon. Nu har trenden vänt och antalet direktimporterade 2012 motsvarade drygt 8 % av alla registrerade motorcyklar. Tabell med importerade motorcyklar 1996-2012.

Stölder

Tyvärr stjäls det motorcyklar. Här hittar du statistik för stulna motorcyklar: