Annonser

 

Körkort och körkortsutbildning

Det viktigaste faktorn för MC-säkerhet är en bra grundutbildning. SMC är positiva till stegvist tillträde till körkort men anser att det bör räcka med en kostnadseffektiv körkortsutbildning och ett körprov för motorcykel. Två års erfarenhet i respektive körkortsklass ger erfarenhet och ökar säkerheten mer än upprepade krav på körprov. Körkort är alltid en högaktuell fråga och reglerna ändras ständigt, främst genom krav från EU.

Den 19 januari 2013 trädde nya körkortsregler i kraft i samtliga EU/EES-länder. På Körkortsportalen finns frågor och svar om allt som rör motorcykel.

Antalet utfärdade A-körkort har efter ett antal års kräftgång åter börjat peka uppåt. . Antalet innehavare av A-körkort minskar med cirka 50 000 per år vilket främst beror på att  de som fick A-behörighet på köpet avlider och att de som tar körkort är betydligt färre. 

SMC:s sammanställning av körkortsstatistik MC 2001-2015


Körkortsregler för MC från och med 19 januari 2013

Körkort Fordon Åldersgräns Övningskörning Stegvis access
A1 (lätt MC) 2-hjulig MC, <125 kubik, maxeffekt 11 kW, vikt/effekt-förhållande under 0,1 kW/kg, eller
3-hjulig MC, maxeffekt 15 kW
16 år 15 år och 9 mån  
A2 (mellanklass) 2-hjulig MC, maxeffekt 35 kW, vikt/effektför-hållande max 0,2 kW/kg, får endast strypas från max dubbla effekten, eller 3-hjulig MC, maxeffekt 15 kW
18 år 17 år och 6 månader Efter 2 år = körprov och därefter A
A (tung MC) 2- och 3-hjulig MC, oavsett effekt och volym 24 år (20 år) 23 år (19 år och 6 månader om du har A2)  


Provfordon för A1, A2 och A
För att en motorcykel ska få användas i körprov för respektive klass ställs ytterligare krav som utökas 1 januari 2014 med krav på elmotorcyklar. 

A1 förbränningsmotor:  ska kunna köras i minst 90 km/, ha en cylindervolym mellan 120-125 kubik, ha en effekt om max 11 kW och ha ett vikt/effektförhållande av högst 0,1 kW/kg. A1 elmotor: förhållandet mellan nettoeffekt och tjänstevikt vara minst 0,08 kW/kg och högst 0,1 kW/kg

A2 förbränningsmotor: 
ska kunna köra minst 100 km/h, ha minst 395 kubik, ha en effekt mellan 20-35 kW samt ett vikteffektförhållande av högst 0,2 kW/kg. Har motorcykeln strypts får originalfordonet inte haft en effekt högre än 70 kW. A2 elmotor: förhållandet mellan nettoeffekt och tjänstevikt ska vara minst 0,15 kW/kg och högst 0,2 kW/kg.

A förbränningsmotor: Ska kunna köras i minst 100 km/h, ha minst 595 kubik och ha en effekt av minst 40 kW (gäller längt t o m 31 december 2018). A övergångsregler, (gäller parallellt med nuvarande regler och träder i kraft senast 1 januari 2019): Ska kunna köras i minst 100 km/h, ha minst 595 kubik, minst 50 kW och ha en tjänstevikt som överstiger 175 kilo. A elmotor: förhållandet mellan nettoeffekt och tjänstevikt vara minst 0,25 kW/kg.

Obligatoriska avgifter ( fr o m 1 januari 2016)
Minimikostnad för MC-körkort nr 1, utan körlektioner i trafikskola

Körkortstillstånd 150 kronor
Kunskapsprov 325 kronor/400 kronor*
Körprov 1650/2145 kronor*
Digitalt foto 80 kronor
Tillverkning av körkort 150 kronor
Risk 1 ca 1000 kronor
Risk 2 ca 3000 kronor

* den högre summan gäller körprov kvällar och helger. Totalt uppgår fasta kostnader för MC-körkort nummer 1 till 6 350 kronor. 

Kostnad för MC-körkort nr 2 och 3 handlar om minst 1 650 kronor per körprov samt kostnader för foto och tillverkning av körkort.  

Övriga kostnader för körkort är hyra av motorcykel vid körprov, tillstånd för handledare vid privat övningskörning, 50 kronor, lektioner i trafikskola, 15-20 kronor per minut samt teoriavgift till trafikskola, cirka 1500 kronor.

Hur många kör olagligt?
Körkortsutbildning handlar om att skapa trafiksäkra förare. SMC har fått ta del av Trafikverkets djupstudier av motorcyklister som dödats. Varje år dödas och skadas många allvarligt i MC-olyckor där föraren inte hade A-körkort. 

En möjlig slutsats kan vara att man köper motorcykel men väljer att köra olagligt. Risken för upptäckt är liten och en risk man är beredd att ta i förhållande till kostnaderna för att ta körkort. Ett alltför komplicerat körkortssystem kan därför minska trafiksäkerheten istället för att öka den. Läs mer här.

Bakgrundsfakta:
SMC:s åsikt är att en bra och kostnadseffektiv grundutbildning är den viktigaste förutsättningen för en säker förare. SMC genomförde en körkortsenkät under 2013 som visade att kvinnor satsar mer tid och pengar på utbildning privat och i trafikskola men underkänns oftare. Av enkätsvaren framgår tydligt att eleverna vill ha mer träning i kurvteknik och mindre lektioner i manövergård. Läs resultatet här. Frågan utreddes av VTI och spresenterades i juni 2014.  Rapporten hittar du här.

På Körkortsportalen hittar du allt om körkort. Där finns också alla riskutbildare.

Det tredje EG-direktivet för körkort betydde många förändringar för motorcyklister. SMC och FEMA har framfört önskemål om bättre grundutbildning istället för höjda körkortsåldrar och fler prov utan att lyckas. Vi kommer självklart att bevaka körkortsfrågan noga i framtiden. 

Länkar till körkortsguider: 

Trafikverkets film som visar lågfartsdelen av manöverprovet. 

MC-Jakten en bra guide med instruktionsfilmer, massor av tips och information.   

Körkortsportalen om MC-körkort Transportstyrelsens och  Trafikverkets informationssida om körkort.

SMC:s informnationsblad "Att ta MC-körkort" hittar du på denna sida

 

 

 

 

 

 

Från januari 2013 får du inte ta körkort för tung motorcykel och köra det här ekipaget förrän du är 24 år.

 

 

Den här Corvetten får du börja övningsköra när du är 16 år. Två år senare kan du köra upp i samma fordon för att därefter dra en repa med dina polare!