Annonser

Ändrat, ombyggt eller amatörbyggt

Sverige har en historisk motortradition som bland annat handlar om att bygga sitt eget fordon eller att bygga om det man har. Sverige har förmodligen ett av världens generösaste regelverk för ombyggda och amatörbyggda motorcyklar. Många vill också modifiera sin MC efter eget tycke och smak. 13 maj 2011 fanns enligt Vägtrafikregistret 3 328 sidvagnshojar i Sverige, 3 328 ombyggda och 2 245 amatörbyggda motorcyklar.

I oktober 2000 startade SMC ett samarbete med MC-organisationer, Vägverket, Bilprovningen och Näringsdepartementet. Bakgrunden var att ett EG-direktiv om helfordonsgodkända motorcyklar till en början uppdattades som att det skulle vara helt omöjligt att ändra en motorcykel.  SMC har ingått i olika arbetsgrupper och idag kan vi konstatera att allt vi fört fram har accepterats. Sverige har förmodligen ett av världens generösaste regelverk för ombyggda och amatörbyggda motorcyklar.

Alla ombyggda och amatörbyggda motorcyklar måste besiktas och godkännas av SFRO, Sveriges Fordonsbyggares Riksorganisation före registreringsbesiktningen hos Bilprovningen. SFRO publicerade våren 2009 en ny Bygghandbok. Kontakta SFRO om du tänker bygga om eller amatörbygga en motorcykel. SFROs arbete betyder att vi i Sverige har snygga byggen som samtidigt är trafiksäkra. Den som bara vill göra mindre modifieringar kan göra det utan krav på registreringsbesiktningar så länge inte ändringarna gör motorcykeln mindre säker. Det är också något SMC stridit för!

Frågor som återstår att lösa är byggsatshojar och möjlighet för företag att bygga motorcyklar på beställning vilket idag är en gråzon. SMC träffar alla berörda i fordonsfrågor, under ledning av Transportstyrelsen som är ansvarig myndighet, ett par gånger per år.

Om du bara gör mindre ändringar på din motorcykel behöver den inte registreringsbesiktas. Vad som är tillåtet hittar du i TSFS 2013:54

Att bygga om och amatörbygga är möjligt i Sverige och regleras i VVFS 2003:23, kapitel 27. Kapitlet ändrades 17 maj 2006, ändringarna finns i VVFS 2006:44. Där hittar du vad som gäller för att en motorcykel ska kunna registreras som ombyggd eller amatörbyggd. Även motorcyklar med permanent monterade sidvagnar räknas som ombyggda. 

SFRO har mandat att besikta alla ombyggda och amatörbyggda motorcyklar i Sverige. Kontakta dem före bygget med dina frågor. SFRO säljer "Bygghandboken" som rekommenderas alla som funderar på att bygga om eller bygga en hoj. SFRO är en respekterad samarbetspartner av SMC och berörda parter som Transportstyrelsen och besiktningsorganen.

Gamla fordon utan papper
Hur gör man när man ska köpa ett gammalt fordon på ett säkert sätt? Classic Motor har mycket bra information på sin hemsida.

E 10
95-oktanig bensin ska försvinna från marknaden. Istället kommer E10, bensin som är utblandat med 10 procent etanol. Mer info.

 

Hoj på Elmia
På Elmiamässan finns många snygga byggen.