Annonser

 

Återkallelser

Alla motorcyklister är också konsumenter av allt från motorcykel till kläder, hjälmar och allehanda tillbehör. En av alla lagar som rör oss är Produktsäkerhetslagen vars syfte är att förhindra att farliga varor och tjänster orsakar personskador. Varje vecka publicerar EU-kommissionen produkter som leder till varningar eller återkallelser från tillverkaren. Vissa rör dig som MC-konsument - dessa publicerar SMC varje vecka!

Lagen som tillkom 1 juli 2004 gäller självklart också motorcyklar och personlig skyddsutrustning!

Återkallelser publiceras av EU-kommissionen. Tillverkarna är skyldiga att tillhandahålla informationen enligt EG-direktiv. Har du köpt en motorcykel genom en svensk generalagent kontaktas du av den svenske generalagenten.

Har du köpt en motorcykel som registrerats i ett annat EU-land första gången är det tillverkaren om denne finns inom EES som är ansvarig. Om tillverkaren inte finns inom EES är det företrädaren för tillverkaren som är ansvarig, annars är det den som importerat till EES som är ansvarig.

SMC publicerar motorcyklar och MC-relaterade produkter när det blir aktuellt med en återkallelse. Åtgärder från tillverkaren och i vilka länder motorcyklarna sålts hittar du i varje länk. Återkallelser från 2015 och 2016, se kolumnen till vänster

2017

Vecka 7
Scorpion Automotive, S4 Red Accessory Alarm, tillverkade mellan 25 mars 2013  och 26 februari 2016. Har installerats på Triumph. Mer information

Yamaha WR125R och WR125X, tillverkade mellan 2014-2016. Mer information. 

Vecka 6
Triumph Bonneville – T120 and T120 Black, byggda mellan 1 december 2015-13 juni 2016.  Mer information.

Vecka 2
Suzuki DL650A, tillverkade mellan 20110421-20161014. Mer information. 

Vecka 1
XSR700, tillverkade 2015-2016, mer information.

KTM Duke, tillverkningsår 2012-framåt, mer information.