Annonser

 

Återkallelser

Alla motorcyklister är också konsumenter av allt från motorcykel till kläder, hjälmar och allehanda tillbehör. En av alla lagar som rör oss är Produktsäkerhetslagen vars syfte är att förhindra att farliga varor och tjänster orsakar personskador. Varje vecka publicerar EU-kommissionen produkter som leder till varningar eller återkallelser från tillverkaren. Vissa rör dig som MC-konsument.

Lagen som tillkom 1 juli 2004 gäller självklart också motorcyklar och personlig skyddsutrustning!

Återkallelser publiceras av EU-kommissionen. Tillverkarna är skyldiga att tillhandahålla informationen enligt EG-direktiv. Har du köpt en motorcykel genom en svensk generalagent kontaktas du av den svenske generalagenten.

Har du köpt en motorcykel som registrerats i ett annat EU-land första gången är det tillverkaren om denne finns inom EES som är ansvarig. Om tillverkaren inte finns inom EES är det företrädaren för tillverkaren som är ansvarig, annars är det den som importerat till EES som är ansvarig.

SMC publicerar motorcyklar och MC-relaterade produkter när det blir aktuellt med en återkallelse. Åtgärder från tillverkaren och i vilka länder motorcyklarna sålts hittar du i varje länk. Dessa återkallelser är från 14 november 2014- 20 februari 2015. 

Vecka 45
Yamaha mopeder. punkt 3 på listan. 

Vecka 42
Honda, flera modeller, punkt 2 på listan. 
Triumph, flera modeller, punkt 27 på listan 

Vecka 47
KTM, två modeller, punkt 22 på listan.
Husqvarna, flera modeller, punkt 23 på listan

Vecka 51
Yamaha, MT-07 / MT-07A, punkt 16 på listan
Yamaha, HW125 and HW151, punkt 64 på listan
Honda CB650F, punkt 65 på listan

2015
Vecka 1
Triumph,  Tiger Explorer, punkt 14 på listan

Vecka 3
Peugeot  LXR200, punkt 28 på listan

Vecka 4
Harley-Davidson FLS Softail (2014-2015), punkt 22 på listan
Brammo Empulse, punkt 29 på listan

Vecka 5
Harley-Davidson  Dyna and Softail 2012, punkt 8 på listan