Annonser

 

Motorcykeln

SMC är en organisation för alla som kör motorcykel på landsväg, oavsett vilket märke, modell, årgång och stuk du väljer att köra. Frågorna som rör motorcykeln som fordon är likartade. På sidan till vänster finns de vanligaste frågorna.

Det svenska MC-beståndet
Michael Fored, Karolinska Institutet, har gjort en totalstudie av alla motorcyklar i trafik i Sverige under 2003-2009. Det är den mest sanna bilden av vilka motorcyklar som finns i trafik. MC-beståndet är fördelade på följande MC-typer:

MC-typ antal %
Custom/cruiser 82 562 28
Basic/standard 53 939 18
Classic (före 1980) 34 710 12
Sport/sporttouriing 34 088 12
Allroad/offroad 22 350 8
Scooter 19 076 6
Supermotard/Motorcross/enduro/trial          15 780    5    
Supersport 14 164 5
Touring 8 972 3
Övrig 1 027 0,3
Oklassificerbar 7 452 3

 

Vad är egentligen en motorcykel enligt lag?
Enligt lagen om Vägtrafikdefinitioner (SFS 2001:559) är en motorcykel:

1. Ett motorfordon på två hjul eller tre symmetriskt placerade hjul som är konstruerat för
en hastighet som överstiger 45 kilometer i timmen eller, om det drivs av en
förbränningsmotor, denna har en slagvolym som överstiger 50 kubikcentimeter.
2. Ett motorfordon på fyra hjul och med en massa utan last som är högst 400 kilogram
eller 550 kilogram om fordonet är inrättat för godsbefordran, och vars maximala
nettomotoreffekt inte överstiger 15 kilowatt, dock inte moped.
Vid beräkningen av en motorcykels massa skall i fråga om ett eldrivet fordon batterierna inte räknas in.
Motorcyklar delas in i lätta och tunga motorcyklar.

Lätt motorcykel
1. En motorcykel på två eller fyra hjul
 a) som drivs av förbränningsmotor med en slagvolym om högst 125 kubikcentimeter, en nettoeffekt av högst 11 kilowatt och ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som inte överstiger 0,1 kilowatt/kilogram,
b) med annan motor än förbränningsmotor, som har en nettoeffekt av högst 11 kilowatt och ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som inte överstiger 0,1 kilowatt/kilogram.
2. En motorcykel på tre hjul med en nettoeffekt av högst 15 kilowatt.

Tung motorcykel
1. En motorcykel på två eller fyra hjul vars motor har en slagvolym som överstiger 125 kubikcentimeter, en nettoeffekt som överstiger 11 kilowatt eller ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som överstiger 0,1 kilowatt/kilogram.
2. En motorcykel på tre hjul med en nettoeffekt som överstiger 15 kilowatt.

Sidvagn
Ett fordon som är inrättat för att kopplas vid sidan av en tvåhjulig motorcykel eller en
cykel. En tillkopplad sidvagn anses dock inte som ett särskilt fordon.

Särskilda regler för körkort
Begreppen lätt och tung motorcykel gäller inte då du ska ta körkort för behörighet A. Här finns tre olika körkortsklasser, A1, A2 och A. Vilka fordon du får köra med de olika behörigheterna finns på Körkortsportalen.

Särskilda regler ställs också på vilket fordon ska du använda vid körproven, de finns också på Körkortsportalen.