Annonser

1000 mil Mc-väg

Motorcyklister kör helst på våra mindre vägar. Det är inte de vägarna som prioriteras för ombyggnationer och underhåll. Därför har SMC och Trafikverket startat projektet 1000 mil MC-väg.

Inom projektet har SMC pekat ut de vägar som används mest av motorcyklister och som är viktigast för oss. Insamlingen har skett av SMC:s medlemmar. Samtidigt har SMC pekat ut de vägar där åtgärder i första hand ska vidtas för ökad säkerhet för motorcyklister. SMC samlade in information om 1000 mil väg under maj-augusti 2007. Resultatet har sammanställts på digitala kartor tillsammans med polisrapporterade mc-olyckor 2003-2009. Resultatet har presenterats för Trafikverket och deras sex regioner. Syftet med projektet är att minska dödade och skadade motorcyklister på vägarna på grund av problem i vägtransportsystemet.

Varje olycka är markerad med en röd prick på kartorna. Bra Mc-vägar som behöver förbättras är markerade med blått. Här kommer kartorna:

Om du hittar problem på vägar i fortsättningen ska du endera rapportera direkt till Trafikverket via denna sida eller ringa 0771-24 24 24.

I varje SMC distrikt har SMC en vägspanare som ansvarar för SMC:s kontakter med Trafikverket regionalt och lokalt.

 

Ett resultat av arbetet är denna skylt på Bogesundsvägen.