Annonser

 

1000 mil Mc-väg

Motorcyklister kör helst på våra mindre vägar. Det är inte de vägarna som prioriteras för ombyggnationer och underhåll. Därför startade SMC och Trafikverket projektet 1000 mil MC-väg redan 2007.

Inom projektet har SMC pekat ut de vägar som används mest av motorcyklister och som är viktigast för oss. Insamlingen har skett av SMC:s medlemmar. Samtidigt har SMC pekat ut de vägar där åtgärder i första hand ska vidtas för ökad säkerhet för motorcyklister. SMC samlade in information om 1000 mil väg under maj-augusti 2007. Resultatet har sammanställts på digitala kartor tillsammans med polisrapporterade mc-olyckor 2003-2009. Resultatet har presenterats för Trafikverket och deras sex regioner. Syftet med projektet är att minska dödade och skadade motorcyklister på vägarna på grund av problem i vägtransportsystemet. Projektet är avslutat, nu mäter Trafikverket MC-flödet på vissa vägar och använder detta i sina planeringsunderlag. Faktiskt stämmer dessa vägar väl överens med de vägar SMC-medlemmar pekade ut inom ramen för 1000 mil väg. 

- Trafikverkets flödesmätningar

Varje olycka är markerad med en röd prick på kartorna. Bra Mc-vägar som behöver förbättras är markerade med blått. Här kommer kartorna:

Var kör motorcyklisterna?
Trafikverket har inlett mätningar av var motorcyklisterna egentligen kör. Mätningarna har genomförts april-september 2006-2013. Hittills (2013) har 39 % av det svenska vägnätet mätts. Mätningarna bekräftar det SMC alltid framfört- motorcyklisterna kör på det mindre och kurviga vägnätet! 
Trafikverkets mätningar för respektive län. 

Ett resultat av arbetet är denna skylt på Bogesundsvägen.