Försäkring vid SMC:s fortbildning

SMC får många frågor om hur MC-försäkringen gäller vid kurserna. SMC uppdaterar kontinuerligt denna sidas information om villkor förändras för Motorcykelförsäkringarnas giltighet på SMC:s kurser.

SMC:s trafiksäkerhetsfortbildningar/kurser är till för alla motorcyklister. Målet är att skapa trafiksäkra motorcyklister som kan hantera sin motorcykel i olika situationer i trafiken.

SMC:s trafiksäkerhetskurser arrangeras på en mängd olika platser, från stora parkeringsplatser till motorbanor. Generellt hålls grundkurserna på stora öppna ytor såsom flygfält eller mindre slingor, exempelvis gokartbanor. Fortbildning på sistnämnda banor kallas Knix kurser.

SMC:s avancerade trafiksäkerhetskurser hålls på stora banor som även används till tävlingsverksamhet. Att SMC väljer att använda banor och avlysta slingor betyder att deltagaren kan koncentrera sig på sina övningar utan störande eller farliga moment som mötande trafik eller att det finns grus på vägbanan.

SMC School arbetar för en nollvision. På SMC:s trafiksäkerhetsfortbildningar ska inte några incidenter eller skador inträffa, det betyder att vi inte vill ha några omkullkörningar.

Risken att gå omkull med sin motorcykel på en SMC kurs är minimal om man följer instruktörens rådgivning, vilket självfallet är ett krav. Det är viktigt för båda deltagare och SMC att kurserna är trygga och det inte blir några incidenter.

Alla deltagande motorcyklar måste vara trafikförsäkrade enligt lag, och förarna måste inneha rätt körkortsbehörighet, vilket är krav för att delta på SMC:s fortbildningar.

Villkor 2015


Trafikförsäkringen ersätter personskador på förare, passagerare och andra inblandade (tredje man). Dessutom ersätter trafikförsäkringen skador på annans egendom som till exempel annat fordon eller ett staket om felet är ditt. Trafikförsäkringen ersätter inte skador på eget fordon. För detta måste man ha en vagnskadeförsäkring (kasko). Lär mer om trafikförsäkring och vad den ersätter. 

SMC har ett unikt samarbete med försäkringsbolagen.

I stort sett samtliga trafikförsäkringsbolag stödjer SMC:s fortbildningar genom att låta minst trafikförsäkringen gälla även om kursen genomförs på inhägnat tävlingsområde. Flera bolag väljer även att låta kaskoförsäkringen gälla, om en sådan är tecknad.

SMC:s grundkurser och försäkring

Här gäller motorcykelns försäkring i samband med fortbildning som är godkänd av SMC. Det gäller även kurser som arrangeras och är godkända av SMC och som genomförs på inhägnat tävlingsområde (omfattar även gokartbanor).

SMC:s avancerade kurser – ”Stegutbildningen 1-2-3-4”

Trafikförsäkring gäller på SMC: trafiksäkerhetskurser; steg 1-, 2-, 3- och 4-kurser som genomförs på inhägnat tävlingsområde och som arrangeras och är godkända av SMC.

Flera bolag väljer även att låta kaskoförsäkringen gälla.

Överblick villkor 2015

Sammanställning av försäkringsbolag och hur deras försäkringar gäller vid SMC:s Grundkurser 2015, och SMC:s avancerade kurser på inhägnat tävlingsområde:

 

Grund-kurser

 Grund-kurser

Steg 1,2,3,4

Steg1,2,3,4

 

Trafik

Vagnskada

Trafik

Vagnskada

Bilsport & MC

x

x

x

x

Dina Försäkringar

x

x

x

x

Folksam

x

x

x

x1.)

Gjensidige

x

x

x

x

IF

x

x

x

x

Länsförsäkringar

x

x

x

X2.)

Salus Ansvar

x

x

x

x

Svedea

x

x

x

X

Sveland Sak

x

x

x

X2.)

Trygg-Hansa

x

x

x

X2.)

  

1.) Folksam
Om du som får en skada under kurs som försäkrad hos Folksam, ska du bifoga en SMC Incident Rapport med din anmälan till Folksam. Denna fås av SMC:s kansli.

2.) LF, Sveland Sak, TryggHansa
Vagnskada – kaskoförsäkringen gäller inte på steg 4.


Det är svårt för SMCs instruktörer att hålla ordning på övningsområdet vilket gör att vi skärper kraven. Om du är snabb och kringgår systemet med att anmäla dig till långsam grupp så är det långsamt tempo som gäller.
Om farten drivs upp eller om du av någon anledning byter till snabb grupp under kursen så kommer detta att rapporteras till bolaget och du riskerar att försäkringsbolaget säger upp din försäkring.
Har du behovet av att delta i snabb grupp är förslaget att du byter försäkringsbolag. Anges detta som anledning är det fritt att avsluta försäkringen tidigare än huvudförfallodag.

Viktigt att veta

Kom ihåg att det är ditt ansvar att veta vilken omfattning du har på din motorcykelförsäkring och om den gäller vid körning på inhägnat tävlingsområde. Vi vill dock uppmärksamma dig om att respektive försäkringsbolags kundtjänst ibland ger felaktig information. Hänvisa till denna sida och uppmana kundtjänstemannen att kontakta överordnad för besked.

Avancerade kurser - Banor

SMC planerar att under 2015 köra avancerade trafiksäkerhetskurser (stegutbildning) på följande banor:

Arlanda Test Track – Stockholm
Falkenberg
Karlskoga Motor Stadion, Gelleråsen – Karlskoga
Kinnekulle Ring – Götene
Ring Knutstorp – Knutstorp Skåne
Mittsverigebanan - Härnösand
Rudskogen – Norge

 

** Bankurser / Bandagar som anordnas av andra arrangörer, tävling och träning inför tävling

Det saknas prejudikat på området. Enligt vad SMC erfar gäller trafikförsäkringen endast om området inte är ett inhägnat tävlingsområde.

Många medlemmar har kontaktat SMC då ingen av deras befintliga försäkringar täcker olycksfallsförsäkring vid körning på bana med andra arrangörer än SMC. Undersök ditt försäkringsskydd noga!

Skandia har en olycksfallsförsäkring för kunder med Allt i Ett konto i Skandiabanken som gäller utan inskränkning vid MC-körning på bana, oavsett arrangör. Försäkringen kan endast tecknas via Internet. Olycksfallsförsäkringen kostar mellan 43 -76 kronor per månad. Läs mer här Länk

Beträffande delkasko- och vagnskada uppmanar SMC dig att kontakta ditt försäkringsbolag och undersöka vad som gäller. 

Vanligtvis när tävling, eller träning inför tävling, genomförs på motorbanor är det lagen om motortävlingsförsäkring som gäller. Denna skyddar endast tredjeman, som till exempel en funktionär eller publik vid banan.

Vid körning med SMC Sport, krävs Svemo-licens. Läs mera under SMC Sport - SMC Sport