Annonser

Intelligenta Transport System, ITS

ITS är ett område där utvecklingen går snabbt framåt. Det är ett samlande begrepp för trafiksäkerhetshöjande teknik i fordon.

I stort sett alla fordonstillverkare arbetar med frågan om ITS. Men, ITS kan också handla om teknik i infrastrukturen. Det finns olika tekniklösningar som kan öka säkerheten, även för motorcyklister. Det handlar om system som informerar och system som assisterar. Det kan handla om system som kommunicerar mellan fordon och eCall som skickar larmsignal vid en olycka.

FEMA har tagit fram ett dokument som beskriver motorcyklisternas syn på ITS, något som SMC och alla medlemmar i FEMA står bakom. Det säger i korthet följande:

  • systemen ska vara frivilliga
  • systemen ska aldrig ta kontrollen över fordonet från föraren
  • systemen ska tillgodose motorcykelns specifika egenskaper
  • systemen ska inte öka risker för någon trafikantgrupp
  • systemen ska inte utesluta fordon som saknar ITS från att använda vägar
  • systemen ska omfattas av datasäkerhet så att fordonsägarna äger informationen och avgör vem man vill dela information med och i vilket syfte

SMC och NTF frågade i en attitydundersökning 2010 om inställning till tekniska stöd för anpassning av hastighet. Knappt 10 % var positiva till detta medan två tredjedelar var negativa. Många instämde i att det finns en risk att förare förlitar sig för mycket på teknik om stödsystemen blir för många. Det stödjer SMC:s åsikt om att tekniska stödsystem ska vara frivilliga.

CQrify  MC- ett alarmsystem för MC-förare
CQrify MC är ett säkerhetssystem kopplat till förarens smartphone. Om olyckan är framme skickas larm till Security Assistance Larmcentral. Larmoperatören kan då ta fram och analysera relevant information om vad som hänt sekunderna innan olyckan samt höra ljudupptagning direkt från olycksplatsen. Det gör att operatören snabbt kan bedöma vilken insats som behövs och kan informera ambulanspersonal och räddningstjänst redan då de dirigeras till olycksplatsen.

Systemet är patentsökt internationellt av Pawsec AB. Projektet inleddes 2012.
Läs mer om CQrify MC och se filmen här.

Länk till FEMA:s dokument om ITS.
Länk till SMC:s och NTF:s attitydundersökning.

Alkolås på MC
En hoj med alkolås. Foto: Björn Strandberg