Annonser

 

Hur man anmäler sig

Hej bästa FIM-Rallydeltagare!

Sveriges MotorCyklister, SMC, ser fram emot att det blir många deltagare från Sverige som träffas i ett nytt land i FIM-Rally-sammanhang, nämligen Litauen.

För anmälan till årets FIM-Rally finns fyra blanketter, tre officiella – en för anmälan av förare, en för passagerare och en för boende/extra utflykter. Dessutom finns en sammanställning till SMC för dina kostnader.

SMC reserverar sig för ett krav på valutatillägg (gäller även boende och utflykter). Läs igenom villkoren i din hemförsäkring så att du har ett avbeställningsskydd inbakat i resedelen på din hemförsäkring.

Fyll i en ansökan per ekipage. Har du ingen dator/skrivare, ring kansliet och beställ blanketter (se uppgifter längre ned).

 

Så här fyller du i blanketterna

Anmälningsblankett – Registration Form

(Uppgifter nedan fylls i, övriga rutor lämnas tomma)

 

National Federation (FMN)

Skriv ”SVEMO” i den rutan

 

Riders family name/Riders first name/Date of birth/male-female  

Skriv efternamn, förnamn, födelsedata enl. dag, månad, år (dd-mm-yyyy) och kryssa i rätt kön.

 

Riders full address/Number of Passenger  

Skriv din adress (SE- före postnumret) samt Sweden. Skriv i antal passagerare om det är aktuellt.

 

Email/FIM Meritum Avard

Om du vill få information om FIM Touring fyller du i din e-postadress. Du som innehar Meritum kryssar i ”Yes” och kategori (om den finns tillgänglig) och bifogar en kopia av diplomet. Saknar du Meritum kryssar du i ”No”.

 

Person to contact in case of emergency  

Ange ett telefonnummer till anhörig. Glöm inte landskoden 0046 före telefonnumret och ta bort ”0” i riktnumret. Se exempel 0046 70-123 45 67.

 

Name and adress of Motorcycle Club  

Ange om du är medlem i SMC-klubb eller SVEMO-klubb. Skriv klubbens namn och adress
Obs. använd inga förkortningar.

Är du medlem i en SMC-klubb och registrerad via den klubben i SMC, men tävlar för en annan SMC-klubb eller tävlar för en SVEMO-klubb, så ska du bifoga ett intyg på medlemskapet. Är du en klubblös SMC-medlem eller medlem via en SMC-ansluten riksklubb så lämna denna rad blank.

Avståndsrutan lämnar du tom, den fylls i av SMC.

 

Motorcycle  

Kryssa i vilken typ av fordon du har; MC, sidvagn, scooter, moped eller, om det krävs, bil.

 

Year/Make/Cylinder capacity (cc), Registration number, vechile using “alternative energy”  

Ange årsmodell, + fabrikat (Honda, Suzuki etc), cylindervolym samt registreringsnummer. Kommer du att skaffa ny MC/byta MC och inte har uppgifter på registreringsnummer, så skriv ”new bike”.

Om du kör på bensin som vanligt kryssar du i ”No”. Skulle du använda dig av annat bränsle kryssar du i ”Yes” + typ av bränsle.

 

Accommodation  

Ange ankomst- och avresedag. Kryssa i camping eller hotell. Har du ordnat boende själv så kryssar du ”Other”.

 

Special diet

Om du behöver specialkost meddela detta på engelska. Om du har passagerare anteckna namn+specialkost.

 

Date, signature of participant/Affiliated to FMN  

Datum när du fyller i blanketten samt förarens underskrift. I ”Affiliated to FIM” kryssar du i ”yes”.

 

Anmälningsblankett Registration Form - Passenger

Du som inte har passagerare och inte skall dela rum med annan förare struntar i den här blanketten!

 

Det här är en ny blankett. Fyll i ”SVEMO” under ” National Federation”. Fyll i förarens efter- och förnamn. Skriv i efter- och förnamn på passagerare. Kryssa i kön. Skriv födelsedatum enligt ovan (dd-mm-yyyy).  Finns Meritum för passagerare, fyll i samma som för förare + bifoga kopia på diplom. Information om FIM Touring = din e-postadress.

 

Ska du dela hotellrum/stuga/sommarhus med annan förare, ange då dennes namn och då ska den andra föraren inte fylla i denna blankett. Stryk ”Passenger 1” osv och ange i stället ”Other driver”.

 

Camping- och extra utflyktsblankett – Accomodation and optional excursions

Om du bokar boende själv eller inte deltar på någon extra utflykt, behövs inte denna blankett

 

Information om boendet  

FIM-Rally-centrat ligger i anslutning till campingen liksom de stugor och sommarhus. Hotellen är belägna i och kring FIM-Rally-centrat. Vi har inga exakta uppgifter. Däremot uppmanar arrangören att du kontaktar dem angående stugor, sommarhus och hotell, se nedan. Kolla in det Appendix A som finns att hämta på SMC:s hemsida eller hos arrangören www.fim-rally2018.com    

 

National Federation (FMN)

Skriv ”SVEMO” i den rutan

 

Riders family name/Riders first name  

Skriv ditt efternamn och förnamn (i denna ordning)

 

Date of arrival/Departure date

Ange ankomst- respektive avresedag. Det vanligaste är att anlända dagen innan rallyt öppnar och avresa dagen efter rallyts avslut, vilket blir fyra nätter.

Skall du delta i erbjudna extra utflykter, var på plats i god tid på utflyktsdagen. Se vidare information om utflykter i Appendix A.

FIM-Rallyts ankomstcentrum och camping är öppen för FIM-Rally-deltagare från den 22/7 till 28/7.

Du väljer boendealternativ, fyller i antal personer, antal nätter och fyller i belopp i Euro (€) samt summan i rutan ”total”. Camping och singelrum på hotell är per person.

Varför det står ”0” längst ut till höger finns ingen förklaring till men stryk den och sätt i rätt summa istället.

Väljer du att bo i stuga/sommarhus så finns priserna i Appendix A. Dessutom, för att krångla till det ordentligt måste arrangören först kontaktas för att få reda på vad som är ledigt. Det gäller även hotell. Det här betyder att vi måste få in din intresseanmälan i god tid. Kontakta Stig Björk, stig.bjork@svmc.se eller 070-312 75 73 absolut senast den 15 februari och berätta vad du har för önskemål och för att vara säker på att du får det du vill. Därefter får du besked om vad det kommer att kosta. När beskedet kommit kan du fylla i denna blankett!

 

Excursion  

Här fyller man i de extra utflykter som erbjuds, vilka kostar extra. Se mer info om utflykter i Appendix A.

Skriv namn på förare/passagerare och fyll i summan. Priset är per person.

Tillse bara att du är på plats i tid för att hinna med utflykterna.

 

Date, signature of participant  

Datum när man fyller i blanketten samt förarens underskrift.

 

Blankett för kostnadssammanställning

 

Fylls i av alla förare. Passagerare behöver inte vara medlem i SMC. Flytta över beloppen från blanketten angående boende samt eventuell extra utflykt och räkna ut kostnaden till svenska kronor, vilket betalas in i samband med att ansökan skickas till kansliet.

 

Anmälningsavgift 

Avgiften för deltagandet är 2.000 SEK/person, barn under 12 år är 1.000 SEK och barn under 8 år är gratis. I avgiften ingår en väska/påse, souvenir, en utflykt, underhållning alla dagar, 3 middagar, 2 luncher samt tygmärke och klisterdekaler.

 

Betalning  

Avgiften betalas in på SMC:s bankgiro 302-2506 i samband med att blanketterna skickas in. Kom ihåg att ange på inbetalningen vem du betalar för och att det gäller FIM-Rallyt 2018 och vara SMC tillhanda senast den 28 mars.

 

Datum och namnunderskrift  

Här anger man datum när man fyller i blanketten samt förarens underskrift. Du behöver inte skicka en extra kopia.

 

Ifyllda blanketter skickas till:
SMC, c/o Stig Björk, Koxvägen 16, 792 37 MORA

 

Eventuella avbokningar  

Vid eventuella avbokningar har arrangören, enligt reglerna, friheten att bestämma om återbetalning för deltagaravgiften skall ske, vilket inte är tvingande.

 

Vid avbokning till SMC senast 20 april återbetalas 90 % av anmälningsavgiften.

Vid avbokning till SMC från 20 april till 5 juni återbetalas 50 % av anmälningsavgiften. Det skall vara möjligt att för boendet få tillbaka 80 % om avbokning sker 30 dagar före ankomstdagen (till SMC bör det ske ytterligare 5 dagar tidigare om vi skall hinna hantera avbokningen).

Kontrollera din hemförsäkring så att ett avbeställningsskydd är inbakad i resedelen i din hemförsäkring.  

 

Kan du inte kan delta, kontakta SMC snarast möjligt så gör vi ett försök att sälja avbokade platser vidare till resenärer som vill delta trots att de inte är anmälda.

 

Program (med reservation för ändringar)

Se vidare på SMC:s hemsida eller www.fim-rally2018.com

 

Du kommer att få mer information med bekräftelse och deltagarförteckning, deltagar- samt eventuella camping/hotell/utflyktsblanketter. Dessa blanketter krävs för att få tillträde till FIM-Rallyt.

 

Vi vill också informera om personuppgiftslagen (PUL) vilken säger att deltagarna ska informeras om och godkänna (godkänns i samband med underskrift av anmälan) att SMC registrerar uppgifter om alla deltagare:

 

I samband med min/vår betalning av anmälnings-, boende- och utflyktsavgifter ger jag/vi mitt/vårt samtycke till att mina/våra personuppgifter lagras och behandlas i SMC:s register över FIM-Rally-deltagande 2018. Behandlingen består av bland annat framtagande av adresser för de utskick som anmälan till FIM-Rallyt innebär. Jag/vi förbehåller oss rätten till att i efterhand få mina/våra uppgifter borttagna ur registret.

 

Uppgifter av intresse hittar du på SMC:s hemsida www.svmc.se/travel och i SMC-boken. Du hittar mer information om FIM-Rallyt 2018 på www.fim-rally2018.com