Bekräftelse funktionärsutbildare

Du är nu anmäld att du kan hjälpa till som funktionär i SMC Sport.

Klubben SMC Sport tackar dig och återkommer när vi har aktiviteter som kräver funktionärer.