Anmälan

SMC Sport delar bokningssystem med SMC School. Här finns information om varje kurstillfälle. Du har dina egna inloggningsuppgifter och bland annat en logg på hur många kurser du gått.

Efter varje genomförd kurs återvänder du till anmälningssidan för att fylla i en kursutvärdering, detta är ett mycket viktigt redskap för SMC Sport då du kan ge kritik och beröm till enskilda coacher, funktionärer och vårt arrangemang som helhet.

Länk till anmälan.