Remissvar 2023

Här hittar du alla remissvar och yttranden som skickades från SMC under 2023.

Remissvar Promemorian Fi2022/03172 Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen 16 januari

Remissvar Promemorian I2022/01599 Åtgärder mot manipulering av viss fordonsutrustning – avgasrening och vägmätare 1 februari