Stöd SMC:s arbete

Vi driver ett intensivt opinionsarbete samtidigt som vi är en informationskälla både för motorcyklister och för myndigheter, inom allt som rör motorcyklism. Vi granskar och avslöjar fel och brister som drabbar motorcyklister och vi tar debatten med politiker och myndigheter.
Vi räds inte att belysa, kritisera och anmäla felaktigheter! Vill du bidra ekonomiskt till vårt arbete? Donera gärna medel via knapparna nedan.

Bli medlem

Det bästa sättet att stödja SMC att vara medlem. SMC:s främsta styrka är att vi är många. Ju fler desto starkare. Bli medlem här

 

SMC:s fonder

SMC:s Rättsfond.
Ur Rättsfonden  kan SMCs medlemmar ansöka om bidrag till rättskostnader i frågor som är principiellt intressanta för SMCs medlemmar och som inte ersätts på annat sätt.Vill du skänka pengar till Rättsfonden gör det till Bg:
176-3549

SMC:s Skadefond
SMC:s Skadefond eller som den formellt heter; SMC:s fond för skadade mc-förare, är en fond där den som var medlem i SMC när olyckan inträffade kan söka bidrag till sin rehabilitering. Vill du skänka pengar till Skadefonden gör det till Bg:
176-3572


Ezzos Minnesfond
Medel i SMC:s fond till minne av Sven-Ove Forsberg ska ska användas för utbildning av motorcyklister och särskilt riktas mot ungdomar. Vill du skänka pengar till Ezzoz minnesfond, gör det till Bg: 176-3499.