SMC träffar Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Trafikutskottet

2023-01-25

SMC har kontaktat samtliga partier i riksdagens trafikutskott och bett om möte. Onsdag den 25 januari träffade Dominique Faymonville, SMC:s politiske sekreterare, Carina Ödebrink (S). Den 26 januari träffade SMC Daniel Helldén, ledamot för Miljöpartiet (MP) i riksdagens trafikutskott. Vid båda tillfällena blev det en konstruktiv diskussion om aktuella MC-frågor. Fokus på trafiksäkerhet och SMC:s prioritet att åter få tillgång till STRADA. SMC har också lyft andra frågor, som möjlighet att köra MC i bussfiler, MC-säkerhet, handledarskapet som gäller fem år och tillsyn av MC-hjälmar.

För SMC är det oerhört viktigt att få träffa ledamöter för samtliga partier i riksdagens trafikutskott. SMC har kontaktat företrädare för samtliga och bett om möte. Ett första möte ger möjligheten att presentera SMC som organisation, våra prioriteringar, aktuella frågor som berör motorcyklisternas rättigheter, vårt arbete med trafiksäkerhet och för att följa upp tidigare beslut som påverkar våra rättigheter.