SMC:s generalsekreterare Jesper Christersen deltar vid ITF-konferens.

2023-05-24

Onsdag den 24 maj deltar SMC:s generalsekreterare tillika FIM Director for Mobility vid ett seminarium anordnat av FIM kring tematiken ” Electric motorcycles – the solution to the urban mobility problem”.

Tillsammans med fem andra talare diskuterar Jesper framtida utmaningar i våra urbana miljöer och hur motorcyklarna är lösningen till hållbara städer och vårt livspussel.


-Det är ingen hemlighet att flera idag glömmer MC i städernas planeringsarbete, på grund av buller, utsläpp, höga hastigheter, olyckor och tråkigt beteende. Det är mycket viktigt att beslutsfattarna får en realistisk syn på motorcyklar, och framför allt också ser och förstår att motorcyklar är en del av lösningen inför städernas utmaningar; trängsel, mobilitet, utrymme och utsläpp. Därför är det viktigt vi är på plats när ministrar, generaldirektörer med flera är ute att skaffa sig ny kunskap, säger Jesper Christensen.


Mer information om FIM-side-event kan du läsa här och om ITF-konferensen som äger rum i Leipzig hittar du här.