Därför har SMC ingen pensionärsrabatt

2022-12-12

Förra veckan skickades avgiften för 2023 ut till medlemmarna. SMC får en del frågor, bland annat om varför vi inte har någon pensionärsrabatt. Självklart är SMC medvetna om de ekonomiska utmaningar många ställs inför. Pensionärsrabatt har diskuterats flera gånger av styrelsen och senast på årsmötena 2018 och 2019. Styrelsen höll med om att tanken var god men föreslog ändå avslag på motionen, främst på grund av den ökande åldern bland medlemmarna och gränsdragning för vem som är pensionär. Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag.

Förra veckan skickades avgiften för 2023 ut till medlemmarna. SMC får en del frågor, bland annat om varför vi inte har någon pensionärsrabatt. Självklart är SMC medvetna om de ekonomiska utmaningar många ställs inför. Pensionärsrabatt har diskuterats flera gånger av styrelsen och senast på årsmötena 2018 och 2019 då en motion föreslog att inte bara ungdomar utan även pensionärer skulle få en lite lägre avgift.

Styrelsen höll med om att tanken var god men föreslog ändå avslag på motionen av två skäl. Det första är att det är svårt att dra en gräns för vilken pensionär som ska få rabatt eftersom det finns flera kategorier som förtids-, sjuk-, ålders-, och deltidspensionärer. Det kan leda till oönskad administration vid kansliet.


Den andra och absolut viktigaste orsaken är att den ökande åldern på våra medlemmar. Om man utgår ifrån levnadsålder finns det cirka 13 000 medlemmar som är 65 år eller äldre. Gruppen ökar dessutom i antal de närmaste åren. Ger man dessa exempelvis 50 kr i rabatt leder det till 650 000 kronor i minskade intäkter. Årsmötena 2018 och 2019 beslutade i demokratisk anda att inte ge någon pensionärsrabatt.

Länk till årsmötesprotokollet från årsmötet 2019

Länk till årsmötesprotokollet 2018