Vad har egentligen SMC åstadkommit?

2021-07-08

SMC har sedan 1963 arbetat för att påverka myndigheternas beslut på många sätt. Ofta har SMC varit den enda parten som drivit motorcyklisternas talan. Det har lett till besparingar för plånboken, rimliga fordonsregler och säkrare trafikmiljö för oss motorcyklister. SMC har jobbat för att skapa ett bra samarbete med försäkringsbolag som gett bättre anpassade MC-försäkringar. Det finns många frågor som vi fortsätter att jobba med och det dyker ständigt upp nya frågeställningar och utmaningar som rör framtiden, som miljö och infrastruktur för elfordon. SMC skapar också aktiviteter som ökar gemenskap och fortbildningar, till exempel resor och kurser. Här kommer några exempel på saker SMC påverkat och som fått betydelse för alla svenska motorcyklister.