SMC:s medlemmar är yngre än andra MC-ägare

2021-02-03

Ingen har nog undgått att medelåldern hos de svenska motorcyklisterna ökar. SMC-medlemmar stämmer ganska väl överens med MC-ägarna i största allmänhet men det finns en viktig skillnad. SMC:s medlemmarnas medelålder är 51 år jämfört med MC-ägarnas snittålder som är 54 år. Och ser man på de allra yngsta är nästan 100 procent av MC-ägarna under 20 år medlemmar i SMC!

Omkring var fjärde svensk MC-ägare är SMC-medlem vilket är en unikt hög siffra. Den höga siffran beror på att SMC erbjuder det som motorcyklisterna vill ha. Det kan handla om kurser, resor, rabatter och medlemsförmåner. Frågar man medlemmarna själva är det SMC:s MC-politiska arbete som är det viktigaste för medlemskapet.

 


SMC-medlemmar i förhållande till alla MC-ägare. SMC:s medlemmar stämmer väl överens med MC-ägarna i Sverige.

 


Bland MC-ägarna under 20 år är nästan 100 procent medlemmar i SMC! Klicka på bilden för att göra den större.

Denna statstik baseras på uppgifter från Transportstyrelsen januari 2021. Den omfattar alla MC-ägare i Sverige samt medlemmar i SMC. I gruppen MC-ägare ingår alla, oavsett om motorcykeln är i trafik eller om den är avställd.


Två unga SMC-medlemmar på avrostning. Foto: Meltrockphoto MC