Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att förbättra vägmiljön för motorcyklister

2021-06-18

Efter många års arbete verkar SMC:s arbete ha gett resultat. Infrastrukturminister Tomas Eneroth gav under juni Trafikverket i uppdrag att se över hur trafikmiljön för motorcyklister kan bli säkrare och utredningen ska komma med konkreta förslag om hur vi kan förbättra trafiksäkerheten. En del av detta rör räcken och grus på vägarna efter avslutade vägarbeten. Trafikverket får även i uppdrag att ge förslag på andra åtgärder för ökad MC-säkerhet. I en intervju med Teknikens värld säger ministern: ”När vi nu gör en stor satsning på infrastrukturen med en budget på över 900 miljarder kan vi inte och får vi inte ha en trafikmiljö som ökar riskerna för motorcykelförare”.
Trafikverket ska redovisa uppdraget till regeringen senast 30 oktober och SMC står gärna till förfogande i samband med detta. Läs intervjun med mnistern i Teknikens Värld.