Motorsport undantas från motorfordonsförsäkringsdirektivet!

2021-06-24

Efter tre års intensiva förhandlingar har EU-parlamentet och Ministerrådet enats om ett nytt direktiv rörande motorfordonsförsäkringar. Den absolut viktigaste delen för SMC och MC-organisationer i EU har varit att alla fordon som enbart används i motorsport ska exkluderas från krav på trafikförsäkring. SMC och Svemo har uppvaktat EU-parlamentariker på egen hand och genom FIM. Detta har man nu alltså enats om vilket är en stor lättnad för alla MC-ägare i Europa!

- Detta är en stor seger för alla MC-ägare i Europa. För SMC har det hela tiden varit självklart att fordon som enbart används inom sport ska undantas från krav på trafikförsäkring liksom krav på minimisummor per skada, säger Jesper Christensen, SMC. 

Syftet med revidering av direktivet är att öka skyddet för trafikskadade i hela EU. Skyddet ska även gälla om ett försäkringsbolag går i konkurs, om man blir påkörd av en person från ett annat EU-land, om man skadas av ett oförsäkrat fordon med mera.

Andra fordon än tävlingsfordon som undantas från krav på trafikförsäkring är trädgårdstraktorer, gräsklippare. elcyklar, elsparkcyklar och liknande.

Direktivet fastställer också minimisummor för personskador till €6 070 000 per olycka eller €1 220 000 per skadad. För skador på egendom är minimisumman  €1 220 000 per olycka.

Nu måste beslutet fastställas formellt av EU-parlamentet och Ministerrådet. Därefter träder direktivet ikraft 20 dagar sedan det publicerats officiellt. De nya reglerna börjar gälla 24 månader efter ikraftträdandet.

Här kan du läsa pressmeddelandet från EU-parlamentet.

SMC:s och Svemos brev till EU-parlamentariker 2018-10-24.