Medical Card fyller tio år!

2021-04-07

För tionde året i rad skickade SMC 2021 ut klisterdekaler "Medical Alert Sticker" och informationskorten "Medical Card" till samtliga medlemmar. Syftet är att informationen på korten ska ge snabb och adekvat vård i händelse av en olycka vilket är en punkt i den trafiksäkerhetsstrategi som nyligen publicerades av EU-kommissionen. Responsen har varit positiv från räddningsarbetare, medlemmar, politiker och beslutsfattare. Mer än en miljon Medical Card har distribuerats runt om i världen.