MC-eleverna är äldre och välutbildade

2021-12-09

SMC genomförde 1 november-5 december 2021 en enkät bland dem som tagit körkort 2018-2021. Enkäten visar att eleverna är välutbildade och går i både trafikskola och kör nästan 300 mil i privat övningskörning. A-körkortstagarna är medelålders. Föga förvånande anser man att väntetiderna till teori- och körprov är för långa och att körkortstagandet är dyrt. Många framför också att manöverdelen i både utbildning och körprov får för stort fokus.