Hur undvika vägar med mitträcken?

2021-04-16

SMC får många frågor om hur man kan hittar vägar utan mitträcken. Trafikverket har publicerat en karta med alla mittseparerade vägar. i landet I Nationell Vägdatabas finns dessutom massor av information om de svenska vägarna, till exempel beläggning och årsdygnstrafik.

Många motorcyklister vill köra på vägar utan mittseparering. Nedan finns en karta med mittseparerade vägar. I Nationell vägdatabas, NVDB, kan du söka detta och massor av information om de svenska vägarna. 

Länk till Trafikverket för karta i stort format.

Källa: Trafikverket 2021.